กว่าจะมาเป็นเวเฟอร์แสนอร่อย มาดูขั้นตอนการผลิตกัน (ชมคลิป)

ชมกระบวนการผลิตเวเฟอร์ในโรงงาน เริ่มตั้งแต่นำแผ่นแป้งเปล่าที่อบแล้ว ผ่านเครื่องเพื่อเคลือบครีมทั้งแผ่น จากนั้นนำมาซ้อนกันถึง 4 ชั้น แล้วจึงจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ