ปลาร้า มาจากไหน ตามไปดูวัฒนธรรมการเรียกชื่อ ปลาร้า ในประเทศอาเซียน

ปลาร้า มาจากไหน
ปลาร้า มาจากไหน

ปลาร้า มาจากไหน ตามไปดูวัฒนธรรมการเรียกชื่อ ปลาร้า ในประเทศอาเซียนกัน

ปลาร้า มาจากไหน – วัฒนธรรมปลาร้า นั้น เดิมเป็นของชาวมอญและเขมร ประเทศที่กินปลาร้าย่อมหมายถึง เคยเป็นทางผ่านของอารยธรรมทั้งสองนี้ และเรากินปลาร้ากันมาแต่โบราณ ในประเทศไทยอย่างช้าที่สุด ก็ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ (Du Royaume de Siam) มีตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการทำปลาร้าในสยาม แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมปลาร้าน้ันมีมานานแล้ว

ปลาร้า ได้จากการหมักปลากับเกลือ ข้าวคั่ว และรำข้าว นิยมนำปลาน้ำจืด เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ปลานิล ปลากระดี่ และปลาสร้อยมาหมัก ลาวเรียกว่า “ปาแดก” ปลาร้าเขมร คือ “ปราฮ็อก” ฟิลิปปินส์เรียกว่า “บากูง” เวียดนาม เรียกว่า “มั้ม” มาเลเซีย เรียกว่า “เปกาซัม” อินโดนีเซีย เรียกว่า “บากาแซ็ง” พม่า เรียกว่า “งาปิ“

ที่มา หนังสือโอชาอาเซียน รู้จักเพื่อนบ้านผ่าน 45 อาหารจานเด็ดแห่งครัวอาเซียน

หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 29 ก.ย. 2020