5 อาชีพแห่งอนาคต ที่จบไปใครๆก็ชิงตัว

การก้าวสู่โลกแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากทำให้หลายอาชีพดั้งเดิมต้อง “ตกยุคตกงาน” ขณะเดียวกันก็ได้เกิดเป็น “อาชีพใหม่” ที่เข้ามาตอบสนองสภาพสังคมและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิด 5 หลักสูตร สร้างอาชีพพันธุ์ใหม่ ที่บอกเลยว่า อาจจะเป็นอาชีพในฝันที่ใครหลายคนอยากจะเป็น

เริ่มที่ “ผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล” โดยหลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทยาลัยนวัตกรรม

ในโลกไซเบอร์มีผู้ร้ายอย่างแฮกเกอร์ (Hacker) คอยเจาะระบบข้อมูลสร้างความเสียหาย ก็ต้องมีผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล (Cyber Security) ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินระบบออนไลน์ขององค์กร เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดนแฮกจากบุคคลภายนอก

“วิศวกรยานยนต์แห่งอนาคต” โดยหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในอนาคตอันใกล้ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยน้ำมันจะลดลง แทนที่ด้วยยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) และไฮโดรเจน อาชีพวิศวกรยานยนต์แบบเดิมๆ จึงเริ่มไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ได้ จึงต้องเป็นวิศวกรยานยนต์สมัยใหม่รับกับโอกาสในอนาคต รองรับกับที่ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีบริษัทผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมกว่า 1,500 แห่ง

“นักเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งนอกจากผลผลิตจะนำมารับประทานโดยตรงแล้ว ส่วนที่เหลือหรือที่เรียกว่า กากเหลือทางการเกษตร อาทิ แกลบ ชานอ้อย กะลามะพร้าว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก รวมทั้งสารอินทรีย์จากการปศุสัตว์ อาทิ มูลสัตว์ต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงาน ได้ ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อภาคอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมของโลก

“นักวิจัยอาหาร” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องมีการปรับตัว ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้อาหารเหล่านั้น อาทิ อาหารพร้อมทาน อาหารหน้าตาดีเหมาะแก่การถ่ายรูป อาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก รวมทั้งอาหารเสริมต่างๆ นักวิจัยอาหารที่มีความรู้ด้าน และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่

“นักบิ๊กดาต้า” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งต้องทำอย่างรอบคอบ เพราะหากตัดสินใจพลาดธุรกิจอาจเจ๊งได้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กร คือข้อมูลทางสถิติต่างๆ ที่มาในรูปแบบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งนักบิ๊กดาต้าจะสามารถนำข้อมูลตัวเลขที่มีอยู่มากมาย มาจัดการเพื่อยกระดับธุรกิจและลดความเสี่ยงด้านการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่เนื้อหอมมากตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำ

เป็น 5 อาชีพเนื้อหอมที่ได้ค่าตอบแทนสูงมาก

ที่มา มติชนออนไลน์