ปลุกศักยภาพภายใน เน้นแนวคิดหลักNLP ประยุกต์

 

เป็นงานสัมมนาใหญ่อีกงานที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นั่นคือ งานสัมมนาครั้งใหญ่ “WHY 100 ล้านความสำเร็จ” ที่ไบเทคบางนา  โดยคุณนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด และ Life Coach พันล้าน นักเปลี่ยนชีวิตผู้คน (ซ้าย)  เล่าว่า งานสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองได้เห็นถึงการดึงศักยภาพภายในออกมาใช้ในชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือที่เรียกว่า การสร้าง Inner Power

การสัมมนาจะเน้นเนื้อหาในการแบ่งปันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์  ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคนแต่ละคน  อาทิ เรื่องความเชื่อที่มีอยู่ดั้งเดิม  การเปลี่ยนความเชื่อเพื่อส่งเสริมชีวิต   การเข้าใจความหมายและคุณค่าของตัวเอง  การเรียนรู้เรื่องพลังผลักดันให้มนุษย์แต่ละคนลงมือทำ  การก้าวข้ามความกลัว  การเพิ่มพลังความกระตือรือร้น เป็นต้น  ภายใต้แนวคิดหลัก NLP ประยุกต์  (Neuro Linguistic Programing) ซึ่งเป็นศาสตร์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

NLP เป็นศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์จากภายในสู่ภายนอก  หากมีคนเข้าใจศาสตร์นี้ในระดับที่สามารถสอนต่อในระดับประยุกต์ใช้ได้  และเริ่มบรรจุไปสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะทำให้คนไทยมีพลังเพิ่มขึ้น มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัด มีความตั้งใจ มีความเชื่อที่ส่งเสริม กล้าก้าวออกมาจากขีดจำกัดที่เคยมีคนขีดไว้ให้ และสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

คุณนพกฤษฏิ์ กล่าวว่า ผู้เข้าสัมมนาได้รับประโยชน์ 7 สิ่งสำคัญ ได้แก่ 1.สามารถเรียกพลังความกระตือรือร้นออกมาใช้งานได้ตลอดเวลา 2.สามารถใช้ความคิดและร่างกายเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลังในการลงมือทำได้   3.เป็นคนที่สามารถลงมือทำทั้งๆที่กลัวจนกลายเป็นการก้าวข้ามความกลัวได้  4.สามารถเปลี่ยนความเชื่อที่เหนี่ยวรั้งชีวิตเป็นความเชื่อส่งเสริมได้  5.สามารถสร้างเป้าหมายที่มีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของตัวเอง 6.สามารถยกระดับพลังงานและรักษาพลังงานระดับสูงในการทำงานแต่ละวันได้  7.สามารถแปลงความรู้ที่ได้ไปสู่กระบวนการใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับความรู้นั้นได้

ทั้งนี้บริษัทซัคเซสมอร์ในประเทศไทย ได้นำเอาหลักสูตรสัมมนา WHY เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้า และขยายสาขา โดยเริ่มจัดสัมมนาครั้งแรกในปี 2556 มีคนเข้าร่วมสิบกว่าคน  จนครั้งล่าสุดครั้งที่ 100 นี้มีคนเข้าร่วมกว่า 7,000 คน

ปัจจุบันบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย เมียนมาร์  สาธารณรัฐประชาชนลาว  กัมพูชาและเวียดนาม โดยในปี 2558 มีรายได้ 1,304 ล้านบาท ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคม  2559  บริษัทมียอดธุรกิจที่เติบโตเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 85%  สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมียอดธุรกิจรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยจะใช้กลยุทธ์การตลาดที่จะผลักดันสู่เป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ WHY ในทั่วทุกภูมิภาคและในสาขาต่างประเทศอีกแห่งละ 2 ครั้ง, เพิ่มสินค้าเรือธงสองตัว, จัดการฝึกอบรมส่งต่อทักษะภาคสนามโดยทีมผู้นำทั่วไทยและ AEC, ปักธงสร้างแบรนด์ด้วยแบรนดิ้ง 4.0 และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการร่วมแรงร่วมใจ