ประมวลภาพพระราชทาน พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ และถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ และถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ภาพพระราชทาน)