คำแนะนำจากนักธุรกิจเครื่องเทศ 300 ล้าน กับ “การพัฒนาคน ที่ไม่ควรหยุด”

ได้มีโอกาสไปนั่งฟังงานสัมมนาธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “ธุรกิจยั่งยืน ยุค 4.0” และงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเว็บไซต์ ซึ่งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา จัดขึ้น ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมี คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด  ซึ่งหนึ่งในเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จโดยนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในองค์กร เล่าว่า “นิธิฟู้ดส์ เริ่มจากธุรกิจครอบครัว เมื่อปี 2541 อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร การขายสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ น้ำมันกระเทียมเจียวนำไปผลิตเป็นเครื่องปรุงรสในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆ ลำไยอบแห้ง เป็นต้น ขายภายในประเทศไทยก่อนในตอนแรก

ต่อมาก็มีแนวคิดที่อยากจะเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรที่เราทำอยู่ให้มีคุณภาพและสามารถส่งออกสินค้าที่แปรรูปนี้ได้ เพราะเราไม่เคยทำสินค้าส่งออกเลย อีกอย่างความยากของการทำสินค้าเกษตรแปรรูป คือมีคู่แข่งเยอะ จึงคิดว่าบริษัทจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและก้าวต่อไป ไม่ว่าจะเรื่องของนวัตกรรมทางการแปรรูปอาหารใหม่ๆ การวิจัยทางอาหาร หรือสินค้าเกี่ยวกับการแปรรูปประเภทนี้ด้วย จากวันเริ่มต้นที่มีพนักงาน 40-50 คน จนปัจจุบันมีพนักงานที่มาร่วมทำงานกับเรากว่า 100 คนยอดขายต่อปีกว่า 360 ล้านบาท”

คุณสมิต บอกเพิ่มเติมอีกว่า มีโอกาสได้ทำหลายๆ เรื่องให้กับสังคม โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้วย เช่น การจัดตั้งธนาคารเครื่องเทศ เพราะเราเป็นโรงงานเครื่องเทศ จึงเป็นเหมือนแหล่งรวบรวมเครื่องเทศ เกิดการก่อตั้งแล็บสำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารด้วย เพื่อให้เอสเอ็มอี ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงานนี้สามารถเข้ามาใช้งานที่แล็บนี้ได้ด้วย

โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท คุณสมิต บอกว่า ได้บทสรุปของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จากการสอบถามพนักงาน ด้วยการพูดคุยร่วมกันว่าอะไร และทำไม ที่ทำให้บริษัทยังอยู่ได้ และต้องทำอย่างไร จึงจะอยู่รอดต่อไป จึงได้ข้อสรุป 3 ข้อ ดังนี้

  1. ความน่าเชื่อถือ ลูกค้าสามารถซื้อของของเราได้อย่างมั่นใจ โดยบริษัทยังใช้กลยุทธ์ด้านการบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักสากล มีความสะอาด และความปลอดภัยสูง

2. ความคิดสร้างสรรค์ ที่เราทำไม่เพียงแค่คิด แต่ได้นำเอาความทันสมัยของเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงให้การทำงานของเราดีขึ้น ได้มาตรฐาน

3. การดูแลพนักงานอย่างดี โดยจัดให้มีสวัสดิการเพียบพร้อมทุกด้าน โดยพนักงานได้ให้สโลแกนร่วมกันว่า “ทุกครั้ง คือความเชื่อมั่น ทุกวัน คือ ความสร้างสรรค์ ทุกคน คือ กันและกัน สามสิ่งนั้น คือ นิธิฟู้ดส์”

“ทั้งนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำบ่อยๆ และทำมาอย่างต่อเนื่อง คือการสื่อสารกันบ่อยๆ โดยผ่านการจัดประชุมพนักงานในทุกเช้าก่อนการทำงาน แต่จะทำอย่างไรให้การประชุมไม่ใช่ภาระ เหมือนสมัยก่อนที่เวลาประชุมกันที ก็ใช้เวลาไปทั้งวัน เราจึงคิดว่า การประชุมไม่ควรจะเป็นภาระ แต่ควรเป็นการสื่อสารง่ายๆ ร่วมกันในหมู่พนักงานทุกคน เราจึงมีโอกาสสื่อสารกับพนักงาน 300 กว่าครั้ง ต่อปี ดังนั้น การ “สื่อสารบ่อยๆ แต่ไม่เป็นภาระ” จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน เพื่อที่การประชุมในแต่ละครั้ง จะเป็นการช่วยกันคิดว่า เมื่อวานเกิดสิ่งใดที่ผิดพลาดขึ้นบ้าง จะได้แก้ไขกันได้อย่างรวดเร็วขึ้น”

คุณสมิต กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่มีทางสิ้นสุด ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุดยั้ง เมื่อหนึ่งปัญหาจบ ปัญหาใหม่ๆ ก็จะเข้ามาให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ องค์กรก็จะต้องพัฒนาต่อไป ไม่ควรหยุดยั้งเช่นกัน