เรียนรู้ตลอด ปรับตัวให้ทันยุค

คุณฉัตรชัย วชิระเธียรชัย ผู้ประกอบการจำหน่ายพริกแห้ง กระเทียมเจียว ส่งร้านอาหารชื่อดัง กล่าวว่า เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ 11 ปี พัฒนาธุรกิจมาตลอดจนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าได้เครื่องหมาย GMP อย. Haccp สำหรับความสำคัญของเทคโนโลยี คุณฉัตรชัย มองว่า เทคโนโลยีค่อยๆซึมเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งเว็บไซต์ line และต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะในบริษัทมีพนักงานหลายวัย อย่าหยุดการเรียนรู้