ฮือฮา กล้วยหอมทอง กลายเป็นพืชศก.สงขลา ตลาดญี่ปุ่นรับไม่อั้น หนุนผลิตเพิ่ม

นายจิระวัฒน์ ภักดี ประธานกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ 6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลาเปิดเผยว่าตนได้รวบรวมสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาข้าว และเกษตรกรชาวนากุ้ง 35 คน เข้าโครงการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก โดยมีการทำสัญญารองรับกับทางบริษัท แพน แปซิฟิค ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะลงมือปลูก โดยมีออเดอร์รับซื้อกล้วยหอมทอง สัปดาห์ละ 100 ตัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจ เนื่องจากมีตลาดรองรับผลผลิตกล้วยเกรด A ทั้งหมด บริษัทที่รับซื้อกล้วยหอมทองพอใจ รับไม่อั้น เกษตรกรชาวสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ละ 1ครั้ง

201609081314302-20041020085619-768x512

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจ.สงขลาเปิดเผยว่าโครงการปลูกกล้วยหอมทอง ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จังหวัดสนับสนุนหน่อพันธ์กล้วยหอมทองแก่ เกษตรกร 35 ราย รายละ 2 ไร่ ไร่ละ 400 หน่อ 14,000 หน่อ เป็นเงิน 238,000 บาท เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล้วยหอมทอง เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลสวย รสชาติดี และตลาดในประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการสูง เป็นการส่งเสริมอาชีพ

201609081314303-20041020085619-768x512

“กล้วยหอมทองกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพเสริม หารายได้ที่ขาดหายไปในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ”นายทรงพลกล่าว