ชมภาพความอบอุ่น สายสัมพันธ์ ‘ในหลวงร.10’ และ ‘พระราชธิดา-พระราชโอรส’

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดา รวม 3 พระองค์ ได้แก่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

2

2195

4

5

%e0%b8%8a%e0%b8%a1

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2552ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 13 ส.ค.2553

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้พัชรกิติยาภา ทรงจักรยานในกิจกรรม"Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" หลังจากนั้นทรงทอดพระเนตรคอนเสิร์ต"บทเพลงเพื่อแม่" บริเวณสนามเสือป่า วันที่ 16 สิงหาคม 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์พร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอุทยานราชภักดิ์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ 26 กันยายน 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยังท่าอากาศยานกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ก่อนที่จะทรงปฏิบัติพระภารกิจนักบินขับเครื่องบินพระที่นั่งศรีสุราษฎร์ โบอิ้ง 737-400 เที่ยวบินพิเศษมหากุศล ช่วยผู้ประสบอุทกภัยและประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกมัณฑนศิลป์ ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกมัณฑนศิลป์ ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกมัณฑนศิลป์ ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณศาลามิตรภิรมย์ วังศุโขทัย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายา พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระองค์เจ้าสิริวัณวลีฯ ทรงปล่อยโค เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ทรงร่วมการแสดง ในงานปิดภาคการศึกษาของนักเรียน ประจำปี 2553 ณ.โรงเรียนจิตรลดา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสายการบินไทยสมายล์ หน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่างการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสายการบินไทยสมายล์ หน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่างการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสายการบินไทยสมายล์ หน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่างการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสายการบินไทยสมายล์ หน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่างการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯเยี่ยมพระเจ้าพระเจ้าหลานพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมิโชติในระหว่างปิดภาคเรียนเล็ก และทรงว่ายน้ำร่วมกัน ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นภาพจากเฟซบุ๊กของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือหมอหยอง วันที่ 15 กันยายน 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานวิดีโอพระราชทาน"Clean Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์สะอาด" เนื่องในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานวิดีโอพระราชทาน"Clean Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์สะอาด" เนื่องในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงนำเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเข้าโครงการการศึกษาและพัฒนาก่อนระดับปฐมวัย (PRE-school Playgroup) ในวันเปิดการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนอาคารนิวออฟฟิศ กองงานพระวรชายาฯ วังศุโขทัย *** Local Caption *** ภาพจากสำนักพระราชวัง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระรวรชายาฯ ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2552ณ โรงเรียนจิตรลดา *** Local Caption *** รูปนี้ส่งเข้า library archive แล้ว

27

28

29

ที่มา มติชน