ออกไปรับแดด สูดอากาศบริสุทธิ์ อาจช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้

Young man in the park

แม้ทุกวันนี้ คนเราจะมีอายุยืนยาวขึ้น โดยมีผลสำรวจทางสาธารณสุขทั่วโลกพบว่า ปัจจุบันผู้ชายมีอายุโดยเฉลี่ย 69 ปี ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 75 ปี แต่สิ่งที่มาพร้อมกับวัยชราก็คือ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งอาการของโรคภาวะสมองเสื่อม หรือ ดีเมนเชีย (Dementia) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ด้านสาธารณสุขของทั่วโลก และมีการประเมินว่าปัจจุบันทั่วโลก มีคนที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่เกือบ 47 ล้านคน และคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 หรืออีก 34 ปีข้างหน้าทั่วโลกจะมีผู้มีอาการภาวะสมองเสื่อมกว่า 131 ล้านคน

แม้จะฟังดูน่าวิตก แต่ล่าสุดก็มีข้อมูลน่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในสกอตแลนด์ ที่ได้สรุปปัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา ที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม โดยปัจจัยเหล่านั้นมีทั้งการสัมผัสจากมลพิษทางอากาศ และการขาดวิตามินดี ซึ่งทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ของสกอตแลนด์ กล่าวว่า พวกเขาได้ค้นพบหลักฐานว่ามีความเกี่ยวพันกับภาวะอาการสมองเสื่อม แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงกับจะฟันธงได้ว่า ใช่ จึงต้องการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ต่อไปในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกัน หรือชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อม

ทั้งนี้ ในรายงานระบุเป็นที่รู้กันว่า ภาวะสมองเสื่อม มีความเกี่ยวพันกับปัจจัยเรื่องการกินอยู่ การดำเนินชีวิตหลายปัจจัย อาทิ การมีภาวะความดันโลหิตสูงในวัยกลางคน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ภาวะอ้วน ความหดหู่ ซึมเศร้า และระดับการศึกษาที่ต่ำ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทางพันธุกรรม โดยปัจจัยเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมโดยไม่สามารถอธิบายได้ราว 1 ใน 3 ทีมนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ จึงต้องการศึกษาในปัจจัยอื่น ซึ่งรวมทั้งประเด็นปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่คนเราใช้ชีวิตอยู่ว่า จะมีผลต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยหรือไม่

Bright Sunlight Rays Wide Desktop Background

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยโรคสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ แห่งสกอตแลนด์ ของมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ได้อ้างผลการตรวจสอบศึกษาในผลการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวพันกับภาวะสมองเสื่อม

และทีมนักวิจัยชุดนี้ ยังพบว่าการขาดวิตามินดี ซึ่งร่างกายจะผลิตจากการที่ผิวหนังได้รับแสงแดดอ่อนๆ ในช่วงเช้า และการสูดดมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการสัมผัส สูดดมสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิด การได้รับแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำดื่มมากเกินไป ล้วนมีความเกี่ยวพันกับโรคสมองเสื่อม จึงอยากนำเสนอข้อมูลเป็นแนวทาง เผื่อจะมีการศึกษาลงลึกในประเด็นนี้ต่อไปในอนาคต

ดอกเตอร์ทอม รัส จากศูนย์วิจัยโรคสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์แห่งสกอตแลนด์ กล่าวว่า “ความตั้งใจในการทำวิจัยของพวกเราก็เพื่อช่วยป้องกัน หรือชะลอภาวะเริ่มต้นของอาการสมองเสื่อม ซึ่งปัจจัยต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยใหม่ที่สำคัญ ซึ่งเราคิดว่าเราอาจสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อป้องกัน โดยตอนนี้เราพบหลักฐานที่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศ และการขาดวิตามินดี แต่เราก็ยังจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้จริงหรือไม่ และเกิดได้อย่างไร และเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการป้องกัน”

 

ภาพจาก gazettereview.com และ yegfitness

 

ที่มา มติชน