ภาพหาดูยาก ธนบัตรฉบับแบบแรก ที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้นำภาพธนบัตรไทย ฉบับแบบแรกที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่ โดยระบุว่า “ธนบัตรไทยแบบที่ ๙ เป็นธนบัตรแบบแรกที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนบัตรไทยแบบที่ ๙ มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยมีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบที่ ๙ เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน”

14707826_343604939322273_2025807831786571875_o-696x464

14712651_343609402655160_5660534914721115016_o-696x464

14714937_343609112655189_9063713978513520528_o-696x464

14713079_343608772655223_4457774138055125474_o-696x464

14711032_343606855988748_4025556128470128923_o-696x464

14700849_343605649322202_5315389270206588482_o-696x464

ขอบคุณที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย