ตรวจสอบเส้นทางจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง บก.จร. แจ้งปิดเส้นทาง – จุดห้ามจอด

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีประกาศประชาสัมพันธ์ ว่า เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ”กรณี ปิดการจราจร การเดินรถทางเดียว และการห้ามจอดรถ ซึ่งตามประกาศสำนักพระราชวัง ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะ และเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวังนั้น
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน กองบังคับการตำรวจจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจราจรให้ทราบ ดังนี้
1. การปิดการจราจร ตลอดช่วงเวลา
   1.1 ถนนที่ปิดการจราจรจำนวน 8 สาย ได้แก่
       – ถนนราชดำเนินใน จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกป้อมเผด็จ
       – ถนนสนามไชย จากแยกป้อมเผด็จ ถึงวงเวียน รด.
       – ถนนหน้าพระลาน จากแยกป้อมเผด็จ ถึงแยกท่าช้าง
       – ถนนหน้าพระธาตุ จากสามเหลี่ยมประตูวิเศษไชยศรี ถึงแยกถนนพระจันทร์ตัดถนนหน้า
          พระธาตุ
       – ถนนหลักเมือง
       – ถนนหับเผย
       – ถนนกัลยาณไมตรี ถึงสะพานช้างโรงสี
       – ซอยสราญรมย์
14694716_1515131508502488_1868906781_n-768x576
2. การเดินรถทางเดียว ตลอดช่วงเวลา
   2.1 ถนนที่เดินรถทางเดียว  จำนวน  3  สาย ได้แก่
       – ถนนพระจันทร์ จากแยกถนนพระจันทร์ตัดถนนหน้าพระธาตุ ถึงแยกท่าพระจันทร์
       – ถนนมหาราช จากแยกท่าพระจันทร์ ถึงแยกถนนมหาราชตัดถนนท้ายวัง
       – ถนนท้ายวัง จากแยกถนนมหาราชตัดถนนท้ายวัง ถึงวงเวียน รด.
3. การห้ามจอดรถตลอดช่วงเวลา
   3.1 ถนนที่ห้ามจอดรถ 18 สาย ได้แก่
       – ถนนราชดำเนินใน       – ถนนสนามไชยตลอดสาย
       – ถนนหลักเมือง       – ถนนกัลยาณไมตรี
       – ซอยสราญรมย์       – ถนนเจริญกรุงตัดถนนสนามไชย ถึงแยกสะพานมอญ
       – ถนนพระพิพิธ       – ซอยเศรษฐการ
       – ถนนเชตุพน                 – ถนนท้ายวัง
       – ถนนมหาราช ข้างมหาราชวัง       – ถนนมหาราช ข้างวัดมหาธาตุ
       – ถนนพระจันทร์       – ซอยพระยาเพชร
       – ถนนหน้าพระลาน       – ถนนหน้าพระธาตุ
       – ถนนราชินี ตลอดสาย       – ถนนพระอาทิตย์ (เส้นทางกลับ)14625357_1515131505169155_1084196918_n-768x576
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ควรเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเดินทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH