อยากเลี้ยงไก่!! กรมปศุสัตว์ แนะ 9 สายพันธุ์ พันธุ์ดี ตลาดต้องการ แถมขึ้นทะเบียนแล้ว

อาชีพเลี้ยงไก่ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก โดยอาจจะเริ่มเลี้ยงในโรงเรือนเล็กๆ เพื่อหาประสบการณ์ จากนั้นก็ค่อยๆ ขยับขยาย หรือต่อยอดเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไป

ส่วนใครที่ยังไม่มีข้อมูล หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะเลี้ยงไก่พันธุ์ไหน ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ มีสัตว์ปีกที่ได้รับการพัฒนามาจากสัตว์พื้นเมืองและพันธุ์จากต่างประเทศให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ที่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ มีความเป็นแม่ที่ดี ความหลากหลายทางพันธุกรรม และมีความเหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 9 สายพันธุ์  ดังนี้

  1. ไก่โรดไทย

เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเลี้ยง วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนได้ชื่อว่าเป็น ไก่โรดไทย (Rhode Thai) ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ (Dual Purpose)

ลักษณะประจำพันธุ์ ขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายปีก-หางสีดำ ใบหน้าสีแดง หงอนจักร ปาก-แข้ง-ตาสีเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน-น้ำตาล ผลผลิตไข่ 240 ฟอง/แม่/ปี น้ำหนักไข่เฉลี่ย 55 กรัม อัตราการไข่สูงสุด 94%

  1. ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 053-311-836

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หน้าอก-หางสีดำ ไม่มีจุดกระขาว สร้อยคอ-หลังสีแดงประดู่ ปาก-แข้งสีเหลืองปนดำถึงสีดำ หงอนถั่ว เปลือกไข่สีนวล ผลผลิตไข่ 147 ฟอง/แม่/ปี

จุดเด่น เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งยังคงเป็นสีดำ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมือง

  1. ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 037-288-152

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หน้าอก-ขนหางสีดำแซมขาว สร้อยคอ-หลัง-ปีกสีเหลืองอมส้ม ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว เปลือกไข่สีนวล ผลผลิตไข่ 111 ฟอง/แม่/ปี

  1. ไก่แดงสุราษฎร์ธานี

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์แดงสุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 077-274-552

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หน้าอก-สร้อยคอ-หลังสีแดง ขนหางสีแดงดำแซมขาว ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว เปลือกไข่สีนวล ผลผลิตไข่ 114 ฟอง/แม่/ปี

  1. ไก่ชีท่าพระ

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์ชีท่าพระ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 043-261-194

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีขาว สร้อยคอสีขาวหรือสีงาช้าง แข้ง-ปากสีเหลือง หงอนถั่ว ผลผลิตไข่ 115 ฟอง/แม่/ปี

จุดเด่น มีขนสีขาวเหมือนไก่เนื้อทางการค้า เมื่อชำแหละไม่มีขนหมุดสีดำที่ผิวหนัง ทำให้ซากสะอาด น่ารับประทาน

  1. ไก่ชี้ฟ้า

ไก่ชี้ฟ้า เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นชาวไทยภูเขาของจังหวัดเชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทอดพระเนตรเห็นไก่พันธุ์นี้ ซึ่งมีลักษณะสวยงาม ได้มีพระราชดำรัสว่า น่าจะมีการอนุรักษ์ไก่พันธุ์ชี้ฟ้า โดยกรมปศุสัตว์ ดำเนินการวิจัยสร้างฝูงไก่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 053-684-031

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีดำ-ขนสร้อยคอ-หลังสีเหลืองอ่อน หงอนจักร ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ ผลผลิตไข่ 84 ฟอง/แม่/ปี

  1. ไก่ฟ้าหลวง

ไก่ฟ้าหลวง เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นชาวไทยภูเขาในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินงานวิจัยสร้างฝูงไก่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 053-684031

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีดำ ขนสร้อยคอ-หลังสีน้ำตาลแดง หงอนจักร ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ ผลผลิตไข่ 93 ฟอง/แม่/ปี

  1. ไก่แม่ฮ่องสอน

ไก่แม่ฮ่องสอน เป็นไก่ท้องถิ่นชาวไทยภูเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะทั่วไปคล้ายกับไก่ป่า นิยมเลี้ยงไว้บริโภคเองและใช้เป็นไก่ต่อล่อไก่ป่า โดยดำเนินงานวิจัยสร้างฝูงไก่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 053-684031

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีดำ สร้อยคอ-หลังสีเหลืองเข้ม มีปุยขาวที่โคนหาง หงอนจักร แข้ง-ปากสีดำหรือเทา ผิวหนังขาวอมแดง ผลผลิตไข่ 81 ฟอง/แม่/ปี

  1. ไก่เบตง

ไก่เบตง มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีน เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้นำไก่พันธุ์แลนชานหรือที่คนจีนเรียกว่าไก่กวางไส เข้ามาเลี้ยง ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปพื้นที่ข้างเคียง โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานวิจัยสร้างฝูงไก่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา 073-203-218

ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนทั้งตัวสีเหลืองทอง-สีเหลืองอ่อน-สีน้ำตาลอ่อน หงอนจักร แข้ง-ปากเหลือง ผลผลิตไข่ 143 ฟอง/แม่/ปี

ข้อมูล จาก  เอกสารพันธุ์สัตว์ปีกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ของกรมปศุสัตว์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โทร. 02-653-4454