ชี้เป้า! แหล่งซื้อเชื้อพันธุ์เห็ดคุณภาพในเมืองไทย

ชี้เป้า! แหล่งซื้อเชื้อพันธุ์เห็ดคุณภาพในเมืองไทย

ผมต้องการซื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ ที่เลี้ยงในอาหารวุ้น ผมจะได้นำไปขยายเชื้อเอง จึงขอเรียนถามว่า แหล่งเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ดังกล่าว ผมต้องไปติดต่อขอซื้อได้ที่ไหนที่ดีที่สุด และเชื่อถือได้ แล้วมีวิธีการติดต่ออย่างไร ผมขอคำแนะนำด้วยครับ ผมจะติดตามอ่านคำตอบในคอลัมน์หมอเกษตรครับ

ขอแสดงความนับถือ

วิวัฒน์ พงษ์พินิจกุล

นครปฐม

ตอบ คุณวิวัฒน์ พงษ์พินิจกุล

แหล่งผลิต และจำหน่าย ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์และจุลินทรีย์ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ตึกโภชากร) กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 579-0147 เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ที่มีจำหน่าย ดังนี้ เห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดภูฏาน เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดยานาหงิ เห็ดหลินจือ เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง หรือเห็ดบด หรือเห็ดลม และเห็ดแครง โดยเชื้อเห็ดบริสุทธิ์อยู่ในรูปเส้นใยบนอาหารวุ้น บรรจุขวดแบนขนาดเล็ก ใช้สำหรับเป็นแม่พันธุ์ที่จะเลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง นึ่ง อบ ฆ่าเชื้อ บรรจุในขวดแบนแม่โขง สำหรับขั้นตอนการจัดซื้อทำได้ ดังนี้

การสั่งซื้อ ให้ติดต่อโทรศัพท์ หมายเลข (02) 579-0147 แจ้งชื่อเห็ดที่ต้องการ และจำนวนที่ต้องการ พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

การรับเชื้อเห็ด ทำได้ทั้งมารับด้วยตนเอง โดยคิดราคาเชื้อพันธุ์ ขวดละ 50 บาท ทุกพันธุ์ และการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ จะสามารถรับเชื้อเห็ดได้ภายใน 5-7 วัน โดยคิดค่าจัดส่ง 1-3 ขวด เป็นเงิน 29 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเชื้อเห็ด ค่าจัดส่งจำนวน 4-10 ขวด เป็นเงิน 49 บาท และ 11-20 ขวด เป็นเงิน 66 บาท

เมื่อได้รับเชื้อพันธุ์แล้วให้ตรวจสอบดูว่า ขวดบรรจุเชื้อเห็ดแตกชำรุด หรือมีเชื้อโรคอื่นปนเปื้อนมาหรือไม่ หากเกิดการแตกชำรุดเกิดขึ้น ให้รีบแจ้งกลับมายังสำนักงานทันที แล้วสำนักงานจะจัดส่งทดแทนให้

การเก็บรักษาขวดเชื้อเห็ด ให้เก็บในที่สะอาด ไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ถ้าต้องการยืดอายุเชื้อเห็ด ควรเก็บไว้ในช่องผักของตู้เย็น สำหรับการต่อเชื้อทำได้ไม่เกิน 3 รุ่น

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. (02) 579-0147 ในวัน และเวลาราชการ