#มะนาวแป้นสิรินนท์ ลูกใหญ่ น้ำเยอะ กลิ่นหอม เหมาะสำหรับปลูกเชิงการค้า

มะนาว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน มักมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดในปริมาณน้อย ทำให้มะนาวช่วงหน้าแล้งมีราคาสูงกว่าปกติ หากใครมีพื้นที่อยู่แล้วแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกปลูกมะนาวพันธุ์ใด ก็ขอแนะนำ “มะนาวแป้นสิรินนท์” เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ

“แป้นสิรินนท์” ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญ

อาจารย์แป๊ะ หรือ คุณบุญเกื้อ ชมฉ่ำ อดีตข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี เล่าให้ฟังว่า “มะนาวแป้นสิรินนท์” ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญ ในย่านนนทบุรี สวนแห่งหนึ่งถูกเลิกเช่าที่ มีต้นมะนาวพันธุ์ดี ลูกใหญ่มาก เจ้าของเดิมอนุญาตให้ขุดต้นมะนาวไปปลูก อาจารย์แป๊ะตัดกิ่งมะนาวไปเพียงแค่ 5 กิ่ง นำมาเสียบกิ่งบนตอส้มโอ ปรากฏว่า ต้นมะนาวให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมาก มะนาวพันธุ์นี้เจ้าของเดิมไม่เคยตั้งชื่อ ไม่เคยขายกิ่งพันธุ์นี้ให้ใครมาก่อน

อาจารย์แป๊ะ กับมะนาวแป้นสิรินนท์ ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับผลส้ม

อาจารย์แป๊ะ ถามพ่อค้าผู้จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวและเกษตรกรหลายราย ปรากฏว่า ไม่มีใครเคยรู้จักต้นมะนาวที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อน อาจารย์แป๊ะจึงตั้งชื่อมะนาวพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบนี้ว่า แป้นสิรินนท์ ตามถิ่นกำเนิด คือ จังหวัดนนทบุรี

จุดเด่นของมะนาวแป้นสิรินนท์  

  1. ให้ผลดก ตลอดทั้งปี

มะนาวแป้นสิรินนท์ เป็นพันธุ์มะนาวที่ให้ดอกออกผลได้ตลอดปี ผลมีขนาดใหญ่ ทรงผลแป้น เปลือกบาง  มีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะสภาพร่วนซุย มีการระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุผสม และมีแหล่งน้ำที่เหมาะสม มะนาวแป้นสิรินนท์ จะสามารถเจริญงอกงาม มีผลดก และคุณภาพดี    

2. แป้นสิรินนท์ มีโครงสร้างใบ 3 ส่วน

มะนาวสายพันธุ์ทั่วไป จะมีโครงสร้างใบ 2 ส่วน คือ แผนใบ และ ก้านใบ แต่แป้นสิรินนท์ มีส่วนประกอบของใบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ส่วน คือ หูใบ เป็นระยางค์คู่หนึ่งที่อยู่ตรงฐานของก้านใบ กล่าวได้ว่ามะนาวแป้นสิรินนท์ มีลักษณะใบสั้นและมีหูใบ เป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากต้นมะนาวสายพันธุ์ทั่วไป

ใบล่าง – แป้นสิรินนท์ ใบสั้นและมีหูใบ ส่วนใบบนคือ แป้นพิจิตร

3. แป้นสิรินนท์ มีผิวมันเหมือนมีแว็กซ์เคลือบผิว

มะนาวแป้นสิรินนท์มีผิวสวยมาก  ผิวมันเหมือนมีแว็กซ์เคลือบผิว หากซื้อผลมะนาวพันธุ์อื่นจากตลาดเก็บไว้ข้ามคืน ผิวมะนาวมักจะด้าน แต่ผลมะนาวแป้นสิรินนท์เก็บไว้ข้ามคืน ผิวก็ยังคงมันวาวเช่นเดิม

มะนาวแป้นสิรินนท์ผลแก่ ยังคงมีผิวสีเขียวสดตลอด ซึ่งแตกต่างจากมะนาวพันธุ์ทั่วไป หากเป็นมะนาวแก่จะมีผิวสีเหลือง ขายไม่ได้ราคา

สังเกตผิวมะนาวแป้นสิรินนท์ เป็นมันวาวเหมือนเคลือบแว็กซ์

4. ผิวบาง ให้น้ำเยอะ

มะนาวทั่วไป ต้องปล่อยให้ผลมะนาวลืมต้น สัก 2-3 วัน เสียก่อน จึงค่อยนำมาใช้งาน จึงจะได้น้ำมะนาวในปริมาณมาก แต่มะนาวแป้นสิรินนท์ หลังเก็บผลจากต้นแล้ว ไม่ต้องรอให้ลืมต้น นำมาใช้งานได้ทันที เพราะแป้นสิรินนท์มีผิวบางเหมือนกับกลีบส้มเขียวหวานนั่นเอง

มะนาวแป้นสิรินนท์ มีปริมาณน้ำเยอะมาก เคยทดลองนำผลมะนาวแป้นสิรินนท์ไปลอยน้ำเปรียบเทียบกับมะนาวพันธุ์อื่นๆ ปรากฏว่า ผลมะนาวสายพันธุ์อื่นลอยน้ำหมด ยกเว้น แป้นสิรินนท์เพียงชนิดเดียวที่จมน้ำ บ่งบอกว่า มีปริมาณน้ำเยอะมากกว่ามะนาวสายพันธุ์อื่นๆ แม้นำมะนาวแป้นสิรินนท์ผลเล็กที่ยังไม่โตเต็ม 100% เคยทดลองนำมาลอยน้ำเปรียบเทียบ ปรากฏว่า ผลมะนาวจมน้ำเช่นกัน นี่เป็นเรื่องจริงที่ท้าพิสูจน์กันได้

แป้นสิรินนท์ (ล่าง) สังเกตเปลือกบางกว่าแป้นพิจิตร ( บน)

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่า มะนาวแท้คุณภาพดี ต้องมีน้ำมะนาวสีขาว ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของมะนาวแป้นสิรินนท์ ซึ่งมีน้ำมะนาวสีขาว มีเมล็ดน้อยและเปลือกบาง ขณะที่มะนาวสายพันธุ์อื่น มีปริมาณเมล็ดมากกว่า แถมมีน้ำมะนาวสีเหลืองและเปลือกหนา

คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า น้ำมะนาวคั้นจากผลสด ต้องมีรสเปรี้ยว ไม่ขม มีกลิ่นหอมของมะนาวสด และน้ำมะนาวต้องมีสีขาว ซึ่งน้ำมะนาวแป้นสิรินนท์มีคุณสมบัติครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างครบถ้วน

คุณเล็ก กับมะนาวแป้นสิรินนท์ที่เธอภาคภูมิใจ

คุณเล็ก หรือ คุณฉัตราพร สิงหราช น้องสาวอาจารย์แป๊ะ เล่าเพิ่มเติมว่า น้ำมะนาวแป้นสิรินนท์ มีรสชาติความเปรี้ยวสูงแล้ว ยังมีความหอมของรสมะนาว หากนำผลมะนาวแป้นสิรินนท์ที่เด็ดจากต้นมาบีบเค้นจะได้กลิ่นหอมของมะนาวติดจมูก ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  นี่เป็นกลิ่นมะนาวที่ทุกคนต้องการ มะนาวต้องเป็นกลิ่นนี้แหละ

การปลูกดูแล

มะนาวแป้นสิรินนท์ เหมาะสำหรับปลูกเชิงการค้า เพราะปลูกดูแลง่ายให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง ยิ่งปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จะทำให้ต้นมะนาวไม่สูงมาก ดูแลจัดการง่าย ตั้งแต่การควบคุมปัญหาโรคและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งกิ่งได้ง่ายและบังคับให้ต้นมะนาวมีผลผลิตนอกฤดูได้ง่ายและให้ผลผลิตที่ดี

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ควรใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80-100 เซนติเมตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีฝาท่อปิดก้นวงบ่อ ใช้วัสดุปลูก สูตร “ไฮโดรโปนิกส์” (hydroponics) แบบแห้ง ที่อาจารย์แป๊ะได้แนวคิดจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 27 หน้าที่ 161-163   โดยประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย คือเปลือกมะพร้าวขนาดกระสอบใหญ่ ดินที่บรรจุถุงขาย จำนวน 1 ถุง ขี้วัว 1 ถุง  ดินประมาณ 10%

ปลูกมะนาวในกระถางดำตั้งไว้ในบ่อท่อซีเมนต์ป้องกันต้นมะนาวทรุด

การปลูกต้นมะนาวในวงบ่อซีเมนต์โดยทั่วไป มักจะมีปัญหาเรื่องการทรุดตัว อาจารย์แป๊ะแนะนำให้แก้ไขปัญหาโดยนำกิ่งพันธุ์มะนาวใส่กระถางดำ เจาะรูรอบกระถาง นำกระถางตั้งไว้กลางบ่อซีเมนต์ และใส่วัสดุปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบแห้งไว้รอบกระถาง

ในปีแรกควรนำไม้พร้อมเชือกฟาง ผูกมัดกับต้นมะนาวไม่ให้ล้มหรือเอียง พอเข้าปีที่สอง รากต้นมะนาวแข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องค้ำยันต้นอีก หลังจากนั้น ค่อยเติมเปลือกมะพร้าวเพียงปีละ 1 ครั้ง หากสวนมะนาวตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง มักมีสภาพดินอ่อน บ่อซีเมนต์ที่วางไว้บนพื้นอาจจะทรุดจมดินได้ในที่สุด ควรแก้ไขปัญหาได้โดยนำยางล้อรถยนต์เก่ามารองใต้ถังปูนอีกชั้นหนึ่ง วิธีนี้อาจารย์แป๊ะทดลองมาแล้วได้ผลดีเต็ม 100%

มะนาวพันธุ์แป้นสิรินนท์ สามารถเจริญเติบโตได้ดีได้ทุกแห่ง เพียงนำต้นมะนาวพันธุ์นี้ไปเสียบกับตอส้มโอ แต่ไม่แนะนำปลูกกับตอมะขวิด เนื่องจากตอมะขวิดเติบโตไม่ดี เพราะมีรากฝอยน้อย

การดูแลมะนาวแป้นสิรินนท์ใช้หลักการเดียวกับมะนาวพันธุ์ทั่วไป เพียงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ เปลือกมะพร้าว และสารปรับสภาพ และให้น้ำผ่านระบบสปริงเกลอร์ หัวดอกเห็ด 100 ลิตร วันละประมาณ 10 นาที ไม่ต้องให้น้ำมาก แค่ให้เปลือกมะพร้าวมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาก็เพียงพอแล้ว และให้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ใส่โรยรอบต้นมะนาวที่มีขนาดใหญ่ ใส่ปุ๋ยต้นละประมาณ 3 ช้อน ทุกๆ 15 วัน

หากต้องการให้ต้นมะนาวออกดอกในช่วงใด ต้องปล่อยให้ต้นมะนาวอดน้ำสัก 2-3 วัน ต้นมะนาวจะเริ่มออกดอกสีขาวพราวเต็มต้น หลังจากต้นมะนาวออกดอก สามารถให้น้ำวันเว้นวันได้ ระวังอย่าให้น้ำเยอะ เมื่อกลีบร่วงเห็นเป็นผลชัดเจน จึงค่อยให้น้ำอย่างเต็มที่ หากต้องการให้ต้นมะนาวมีผลผลิตเรื่อยๆ ควรให้น้ำเป็นงวดๆ ขึ้นอยู่กับเราต้องการให้มีปริมาณผลผลิตมากน้อยแค่ไหน

หากตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวอยู่เสมอ จะทำให้ต้นมะนาวแตกกิ่งออกมาใหม่ ให้ตัดแต่งกิ่งลักษณะนี้สัก 3 ครั้ง แต่กิ่งฝอยข้างใน ไม่ต้องตัดทิ้งเพราะเป็นกิ่งที่ต้นมะนาวออกลูก หากตัดออกก็เท่ากับตัดเงินทองทิ้งหมดเลย อาจารย์แป๊ะได้เรียนรู้เทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่มลักษณะนี้มาจากสวนเจริญวีรวัฒน์ จ.ระยอง ที่ใช้วิธีตัดปลายกิ่งภายนอกพุ่มทิ้งหมดเลย แต่ข้างในต้น จะไม่ตัดเพราะเป็นกิ่งออกลูก

ปัญหาโรคแมลง

ช่วงที่ต้นมะนาวแตกใบอ่อนใหม่ มักเจอปัญหาเรื่องหนอนผีเสื้อ หากปลูกต้นมะนาวจำนวนน้อย ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง แค่จับไข่ผีเสื้อทิ้งไปก็ใช้ได้ หากสวนใดปลูกต้นมะนาวจำนวนมาก ก็ควรฉีดสารเคมีกำจัดแมลง ชื่อ อะบาเม็กติน (abamectin) ประมาณ 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

อาจารย์แป๊ะ ยอมรับว่า มะนาวแป้นสิรินนท์ ก็เจอโรคแคงเกอร์รบกวนบริเวณลำต้นเหมือนกับต้นมะนาวพันธุ์ทั่วไป แต่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรค โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ที่ผลิตจากไพล จำนวน 15 ก.ก. หนอนตายหยาก 5 ก.ก. ใบสะเดาแก่ 2-3 ก.ก. รวมทั้งหญ้าสาบเสือ กากน้ำตาล 5 ก.ก. ใส่น้ำจนท่วมถังหมักขนาด 50 ลิตร ร่วมกับสารเร่ง พงด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 ซอง หมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน จะได้น้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพสูงในการกำจัดโรคและแมลง

เมื่อต้องการนำไปใช้งาน เพียงผสมน้ำ ในอัตราส่วน 1: 150 นำไปใช้ฉีดพ่นต้นมะนาวที่มีปัญหาโรคแคงเกอร์ ปรากฏว่า ได้ผลดี แผลแห้งสนิทในระยะเวลาอันสั้น ก่อนหน้านี้ได้ทดลองนำน้ำหมักสูตรนี้ไปทดลองใช้กับต้นลีลาวดีที่มีปัญหาโรคสนิมเหลือง ก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน

ให้ผลผลิตสูงกว่าแป้นพิจิตร 10%

อาจารย์แป๊ะ กล่าวว่า แป้นสิรินนท์ ออกเป็นพวงน้อยกว่าแป้นพิจิตร สิรินนท์จะออกผลกระจายรอบต้น  หากคำนวณผลผลิตแล้ว มะนาวแป้นสิรินนท์จะให้ผลผลิตมากกว่าแป้นพิจิตร ประมาณ 10%

เทคนิคปลูกมะนาวนอกฤดู

การปลูกมะนาวแป้นสิรินนท์แบบนอกฤดู แค่ใช้วิธีอดน้ำอย่างเดียวก็ได้ผลแล้ว หากปลูกใส่วงบ่อซีเมนต์ใช้วิธีบังคับให้ต้นมะนาวออกลูกได้ง่ายมาก โดยใช้วิธีนับถอยหลังไป 6 เดือน ช่วงก่อนเดือนกันยายน ดูแลให้ปุ๋ยและน้ำจนต้นมะนาวเติบโตงามเต็มที่ ใบเริ่มแก่ ควรเริ่มอดน้ำสัก 5 วัน สำหรับต้นมะนาวที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแห้ง หากหยุดให้น้ำ 5 วัน ต้นมะนาวก็เหี่ยวหมดแล้ว เพราะต้นมะนาวสุขสบายมีความชื้นตลอด หากใช้วิธีนี้ ก็จะมีผลผลิตออกมาในช่วงฤดูแล้ง

กล่าวได้ว่า มะนาวแป้นสิรินนท์ ให้ผลผลิตคุณภาพดีเหมาะสำหรับปลูกเชิงการค้า สู้กับมะนาวสายพันธุ์อื่นๆ ได้อย่างสบาย ปัจจุบันจุดเด่นในเรื่องกลิ่นหอมและรสชาติความเปรี้ยวของมะนาวแป้นสิรินนท์ โดนใจกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร พ่อครัวนิยมใช้มะนาวแป้นสิรินนท์ไปปรุงรสในหม้อต้มยำและผัดไทย เพราะทำให้อาหารทุกจานมีกลิ่นหอมของมะนาว มีรสชาติอร่อยจัดจ้านจนลืมไม่ลงทีเดียว

การันตีคุณภาพทุกต้น

มะนาวแป้นสิรินนท์ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากมะนาวในท้องตลาดทั่วไปก็คือ ไม่ต้องดูแลมาก สำหรับผู้สนใจที่ไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรมาก่อนเลยก็ตาม ก็สามารถปลูกดูแลมะนาวพันธุ์นี้ได้อย่างสบาย เพราะคุณเล็กได้ทำแผ่นพับเพื่อแนะนำขั้นตอนการดูแลต้นมะนาวให้กับลูกค้าทุกรายอยู่แล้ว หากใครซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นสิรินนท์ไป บำรุงรักษาตามคำแนะนำ มั่นใจได้เลยว่า ภายในระยะเวลา 8-12 เดือน จะเห็นผลผลิตเต็มต้นอย่างแน่นอน

มะนาวแป้นสิรินนท์มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการตลาด เพราะผลิตกิ่งพันธุ์โดยใช้วิธีการเสียบยอดแบบปลอดเชื้อ บนตอส้มโอเพาะเมล็ด ทำให้ต้นมะนาวมีรากที่แข็งแรงทนทาน โตไว หลังจากเสียบกิ่งเสร็จแล้ว นำไปคลุมถุงพลาสติก เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพคงที่ ยอดจะได้ไม่เหี่ยว ซึ่งการขยายพันธุ์แบบวิธีนี้ อัตราการติด จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเกือบ 100% กิ่งที่เสียบจะติดยอดภายในระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และเลี้ยงกิ่งพันธุ์ต่อไปอีก 2 เดือน เพื่อดูแลให้ต้นมะนาวมีระบบรากที่แข็งแรง ใบแตกยอดก่อน จึงค่อยนำกิ่งพันธุ์ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ

กิ่งมะนาวแป้นสิรินนท์เสียบกับตอส้มโอ

หากใครมีข้อสงสัย หรือสนใจอยากได้มะนาวแป้นสิรินนท์ไปทดลองปลูก สามารถติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงกับ คุณเล็ก โทร. 086-569-6225 หรือ คุณกัลยารัตน์ (คุณแดง) ชมฉ่ำ โทร. 084-656-1174 ได้ทุกวัน หรือเยี่ยมชมแปลงปลูกมะนาวแป้นสิรินนท์ได้ที่ สวนบางไผ่พันธุ์ไม้ เลขที่ 113/4 หมู่ที่ 4 ซอยวัดสังฆทาน ถนนนครอินทร์ พระราม 5  ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี