Young smart Farmer แนะวิธีปลูกแค็กตัสยังไงให้ขายได้ราคา

คุณธรา นุชสมบัติ หรือ คุณอู หนึ่งใน Young smart Farmer บ้านฮักกาญจน์ที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61 ได้นำผักสลัด กระบองเพชร และแค็กตัส มาจำหน่าย พร้อมทั้งยังได้โชว์การสาธิตการปลูกแค็กตัสเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน

คุณอู บอกว่า ตนเพาะขยายแค็กตัสไว้จำนวนกว่า 10,000 กระถาง มีจำนวนสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการมากมาย โดยสร้างจุดดึงดูดของแค็กตัสด้วยการพัฒนาประยุกต์รูปแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม หรือสร้างลูกเล่นเพื่อให้มีหลายแบบ ทั้งสีสัน ลวดลาย และสีดอก พร้อมนำพันธุ์ที่น่าสนใจมาผสมเพื่อสร้างมูลค่าราคาขายได้อย่างไม่รู้จบ

คุณอู บอกอีกด้วยว่า การปลูกเลี้ยงแค็กตัสไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ แล้วยังง่ายกว่าพืชไม้ประดับอีกหลายชนิดด้วยซ้ำ เพียงขอให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาความละเอียดของการให้น้ำ อากาศ แสง ตลอดจนวัสดุปลูกเท่านั้น แล้วเมื่อต้นแค็กตัสเจริญเติบโตแข็งแรง การดูแลเหล่านั้นก็ลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะแต่ละสายพันธุ์มีความละเอียดและวิธีปฏิบัติที่ต่างกัน ฉะนั้น การคลุกคลีอยู่ตลอดเวลาจะช่วยทำให้
สามารถเรียนรู้ได้เอง

ส่วนวิธีขยายพันธุ์ ที่คุณอูนำมาใช้กับแค็กตัส ได้แก่ การเพาะเมล็ดจากดอกที่ผสมเกสร การปักชำ การต่อยอด (คล้ายการเสียบยอด) ทั้งนี้ การนำแต่ละวิธีมาใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะในแต่ละสายพันธุ์ การใส่ปุ๋ยและอาหารเสริม คุณอู บอกว่า ต้องเริ่มจากการนำวัสดุปลูกที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งนี้ กระบองเพชรชอบเนื้อดินร่วนและโปร่ง ไม่แน่น

ดังนั้น การปลูกกระบองเพชรในกระถางจึงต้องเตรียมวัสดุปลูกหลายชนิดผสมกัน อย่างที่ทำอยู่ด้วยการใช้วัสดุปลูกที่เป็นใบก้ามปูหมัก แล้วบดละเอียด รวมถึงยังใช้หินภูเขาไฟ เบอร์ 00 มูลไส้เดือนอย่างละ 1 ส่วน ผสมปุ๋ยเคมี (เล็กน้อย) ประเภทละลายช้าสูตร 3-6 เดือน ขณะเดียวกัน การให้น้ำค่อนข้างน้อย แต่ยังต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปกติจะให้น้ำเพียงเล็กน้อยตามขนาดของต้น ประมาณ 3 วัน/ครั้ง