“มะละกอส้มตำ” พันธุ์แรกของโลก ปลูกแล้วเป็นพันธุ์กะเทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตดี ดูแลง่าย

เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูส้มตำ สำหรับ “มะละกอดิบ” ผลไม้ที่มากด้วยประโยชน์ ขายดีตลอดทุกฤดู ฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตไม่เพียงพอให้กับเกษตรกร   “ศรแดง” บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ได้พัฒนามะละกอ “พันธุ์ส้มตำ 90” พันธุ์แรกของโลก ปลูกแล้วเป็นพันธุ์กะเทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตดี ดูแลง่าย

มะละกอ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะมะละกอรับประทานผลดิบ ที่เป็นวัตถุดิบหลักของ “ส้มตำ” เมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วทั้งประเทศ ทำให้สัดส่วนความต้องการมะละกอผลดิบมีมาก

แต่ในแง่ของการผลิต เกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งโรคระบาด สภาพอากาศที่แปรปรวน เมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพ ตลอดจนปัญหาการปนเปื้อนของสายพันธุ์ที่ไม่ต้องการ ทั้งหมดล้วนส่งผลทั้งต่อปริมาณ คุณภาพ และตลาดโดยตรง

ด้วยเหตุนี้ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ศรแดง” จึงได้พัฒนามะละกอ “พันธุ์ส้มตำ 90” ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณละไม ยะปะนัน ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด (ประเทศไทย) และในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ ให้ข้อมูลว่า เป้าหมายของการพัฒนามะละกอพันธุ์ส้มตำ 90 ก็เพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะได้มีโอกาสเข้าถึงสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพตรงตามของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันต้องปลูกและจัดการดูแลง่ายด้วย

 

คัดเลือกกว่า 100 สายพันธุ์ ใช้เวลานาน 15 ปี ได้มะละกอพันธุ์ดี “ส้มตำ 90”

“มะละกอพันธุ์ส้มตำ 90 ใช้เวลาการปรับปรุงพันธุ์นานถึง 15 ปี เนื่องจากช่วงอายุที่เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกต่อได้ต้องใช้เวลาถึง 1 ปีครึ่ง ดังนั้น 1 ปี จะได้ผลผลิตที่นำมาขยายพันธุ์ต่อได้เพียง 1 รุ่น เท่านั้น และการที่จะพัฒนาพันธุ์ทั้งฝั่งของพ่อและแม่พันธุ์เพื่อให้เป็นสายพันธุ์แท้ ตรงนี้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปีแล้ว จากนั้นก็นำพ่อแม่พันธุ์มาผลิตสายพันธุ์เพื่อการค้าที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ และสุดท้ายก็ได้มะละกอพันธุ์ส้มตำ 90 ขณะนี้ขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผู้วิจัย บอก

“สำหรับ มะละกอพันธุ์ส้มตำ 90 มีสัดส่วนของต้นกะเทยสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ลงไปได้มาก รวมทั้งค่าการจัดการดูแลในช่วงแรกด้วย เพราะหากเกษตรกรปลูก จำนวน 100 ต้น โดยใช้เมล็ดพันธุ์หลุมละ 1 ต้น ก็ทำให้ได้ต้นกะเทยแน่นอน 90 ต้น ซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่พอรับได้ หรือลงปลูก หลุมละ 2 ต้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ต้นกะเทย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งแปลงก็ได้ แต่อย่างไร พันธุ์ส้มตำ 90 ก็ยังใช้เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตน้อยกว่าพันธุ์การค้าอื่นอยู่ดี” คุณละไม กล่าว

เทคนิคการปลูก-ดูแล ไม่ยาก

คุณอดิศักดิ์ รักษาก้านตรง ผู้ดูแลการผลิตฝ่ายไร่ แนะเทคนิควิธีการปลูกว่า ให้เริ่มต้นจากการเพาะกล้า จะมีการบ่มเมล็ดก่อน และหยอดลงถาดเพาะขนาดเล็ก เมื่อดูแลต้นได้ครบ 1 เดือน จะมีการย้ายลงถาดที่ใหญ่กว่าเดิม หลังจากนั้นพอต้นได้ไซซ์จึงจะย้ายปลูกลงดิน

 

ขั้นตอนการเตรียมแปลง

สำหรับแปลงที่ต้องเตรียม ก่อนย้ายกล้าปลูก 1 สัปดาห์

ยกร่องสูง 70 เซนติเมตร

แปลงกว้าง 2.5 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร

ก่อนปลูก จะมีการให้น้ำ 1 ครั้งก่อน เพราะว่าในระบบฟาร์ม ใช้ระบบน้ำหยด 100 เปอร์เซ็นต์ คือจะมีการให้น้ำก่อนครึ่งวัน เพื่อให้ความชื้นลงลึก หลังจากนั้นช่วงบ่ายสามจะเริ่มปลูก

 วิธีการปลูก  ทำหลุมมีการกลบโคน เพราะถ้าไม่กลบโคนต้นเวลามีความชื้นต้นมะละกอจะเอียง เอียงแล้วจะมีปัญหา คือจะต้องเสียเวลาเอาไม้มาปักกันต้นเอียง นับว่าเสียเวลา

เมื่อเริ่มย้ายปลูกได้ประมาณ 7-8 วัน จะเริ่มใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยชุดแรกคือ 15-0-0 ใช้อัตราส่วน 3-4 กรัม ต่อต้น

หลังจากที่ให้ปุ๋ย ประมาณ 10 วัน ก็จะมีการเพิ่มปุ๋ย 15-15-15 และยังต้องผสมกับปุ๋ย สูตร 15-0-0 อยู่ที่ประมาณ 7-8 กรัม คือปุ๋ยจะให้ทุกวัน ให้ไปกับระบบน้ำหยดและปล่อยน้ำตามอีก 25 นาที ต่อวัน

เมื่อถึงช่วงระยะเริ่มออกดอก จะเปลี่ยนปุ๋ยเป็น สูตร 14-14-21 พอลูกเริ่มเยอะแล้ว ใบเริ่มเล็กลง ก็จะมีการเพิ่มปุ๋ย 15-15-15 เข้ามาอีกรอบหนึ่ง เพื่อที่จะเน้นใบขึ้น

หลังจากนั้น ให้ปุ๋ย 14-14-14 จนถึงเก็บเกี่ยว อัตราที่เพิ่มขึ้นอยู่กับพื้นที่ ถ้าสมมุติว่า พื้นที่ดินของเรามีธาตุอินทรียวัตถุก็ไม่จำเป็นต้องใส่ 15-20 กรัม แต่ของเราตอนนี้อยู่ที่ 15 กรัม ต่อต้น ต่อ 1 สัปดาห์

ระบบน้ำ

ตอนเช้าให้ปุ๋ย ช่วงบ่ายให้น้ำ ช่วงเริ่มปลูกให้น้ำ 300 ซีซี และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนได้ 1,500-3,000 ซีซี

วิธีการดูแลและป้องกันโรคแมลง-กำจัดวัชพืช

มะละกอ เป็นพืชที่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงเยอะ แต่ถ้าหากดูแลพ่นยาทุกสัปดาห์ไว้ก่อนจะช่วยได้มาก ระยะเวลาการพ่น ให้เริ่มพ่นยาหลังย้ายกล้า 7-8 วัน

การกำจัดวัชพืช ใช้ยาคุมอาลาคลอร์ ใช้การพ่นก่อนที่จะขุดหลุมปลูกอย่างต่ำ 10 วัน คือพ่นยาคุมไว้ก่อน และหลังจากที่ยาคุมอยู่ในหลุมหมดฤทธิ์ ให้ใช้ตัวเผาไหม้ลง เมื่อเผาไหม้เสร็จกิ่งมะละกอจะเริ่มออก กลายเป็นร่ม หญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้ว

มะละกอส้มตำ 90 ถือเป็นพืชที่ดูแลง่าย ให้ผลดกมากหากเทียบกับต้นทุนถือว่าน้อยมาก เพราะต้นค่อนข้างมีความสมบูรณ์อยู่แล้ว ถ้าดูแลดีผลผลิตจะออกมาเรื่อยๆ แต่ถ้าได้ลูกแล้วไม่ดูแลให้ดีๆ ก็จะให้ลูกแค่ครั้งเดียว ถ้าอยากได้ปริมาณเยอะต้องดูแลอย่างดี

ผลผลิตถูกใจเกษตรกร ผลดก ลูกใหญ่ ทนทานโรค ปลอด GMO

คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวว่า มะละกอส้มตำ 90 เริ่มต้นเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีเมล็ดวางจำหน่าย โดยเน้นไปถึงนวัตกรรมของมะละกอส้มตำ 90 ในเรื่องของการทนทานต่อโรคไวรัสวงแหวนสูง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกร และถือว่ามะละกอส้มตำ 90 เป็นพันธุ์แรกในโลกที่สามารถปลูกแล้วเป็นพันธุ์กะเทยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

“ขอยืนยันว่า พันธุ์ที่นำมาปรับปรุงปลอด GMO โดยการทำตลาดช่วงแรกในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป หลังจากมีเมล็ดจำหน่ายเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ไปตลาดหลักๆ เช่น นครสวรรค์ กำแพงเพชร ปทุมธานี เพื่อจัดทำแปลงเดโมให้เกษตรกรได้รู้ถึงลักษณะจุดเด่นของพันธุ์ ว่าดีอย่างไร มีวิธีการปลูกแบบไหน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรต่อไป” คุณอิสระ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณละไม ยะปะนัน ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด (ประเทศไทย) เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 2 ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร. (02) 831-7777

มะละกอสับ ทำส้มตำ หวาน กรอบ