ปลูกมะกรูดหวาน ไว้สักต้น ใช้ประโยชน์ได้ทั้งน้ำ ทั้งเนื้อ

ธรรมดาเรารู้จัก มะกรูด ในแง่ของการใช้ผิวมะกรูด ทำอาหาร หรือใช้ผลมะกรูด เพื่อความงาม แต่คราวนี้ เป็นมะกรูดหวานที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งกินเนื้อ และคั้นน้ำ

มะกรูดหวาน เกิดจากการกลายพันธุ์ เมื่อนำเมล็ดของมะกรูดธรรมดาไปเพาะเมล็ด แล้วนำต้นกล้าไปปลูกเลี้ยงจนติดผลขนาดใหญ่ ผลดกทั้งต้น และมีลักษณะแปลกพิเศษกว่ามะกรูดทั่วไป คือเมื่อผลแก่จัด เนื้อในจะเป็นสีเหลืองเข้ม บีบและคั้นให้น้ำเยอะ รสชาติหวาน หอมอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติอร่อยเหมือนน้ำส้มเช้งทุกอย่าง

มะกรูดหวาน ได้รับความนิยมปลูกอย่างกว้างขวางมาแต่โบราณในแถบพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ราชบุรี เป็นต้น

มะกรูดหวาน ใบมีลักษณะคล้ายกับใบส้มซ่า ผลมีขนาดใหญ่กว่า ผลมะกรูดทั่วไป ผลอ่อนเป็นสีเขียว แก่จัดเป็นสีเหลือง เนื้อในฉ่ำน้ำและให้น้ำเยอะ เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม มีรสหวานหอม อร่อย ติดผลเป็นพวง 5-7 ผล ติดผลในช่วงฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

แหล่งมะกรูดหวาน อยู่ที่ คุณอนุชิต พรหมชาติ โทรศัพท์ 080-654-6443 และ 085-440-4815