แนะวิธีปลูกเมล่อนยังไงให้หวาน พร้อมเทคนิคเขียนลายเมล่อนสร้างมูลค่าเพิ่ม

“ไร่ตะวันยิ้ม” เป็นอีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์ภายใต้การดูแลโดย บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ เมล็ดพันธุ์ ตราตะวันต้นกล้า มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สอนเทคนิคการปลูกเมล่อนคุณภาพ ปลูกอย่างไร ให้มีความหวานอย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า 13 บริกซ์ พร้อมทั้งยังแนะแนวทางแก้ปัญหาสินค้าราคาถูก สร้างจุดเด่นให้ผลผลิต ด้วยวิธีการเขียนลวดลายบนผลเมล่อนให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ขายผลผลิตได้ราคาโดยที่ไม่ง้อพ่อค้าคนกลาง

คุณวีรศักดิ์ โพธิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายไร่ตะวันยิ้ม ให้ความรู้ถึงเทคนิคการปลูกเมล่อนอย่างไรให้หวาน พันธุ์ที่แนะนำคือเลดี้กรีน และเลดี้โกลด์ ซึ่งเมล่อนทั้งสองสายพันธุ์นี้มีข้อดีต่างกัน แต่เหมาะสำหรับนำมาเขียนลวดลายเพื่อสร้างรายได้ทั้ง 2 พันธุ์

พันธุ์ที่ 1 เลดี้กรีน จุดเด่นของเลดี้กรีน เนื้อสีเขียว เนื้อนุ่ม ทำหวานง่าย ตาข่ายผลละเอียด

พันธุ์ที่ 2 เลดี้โกลด์ จุดเด่นเลดี้โกลด์ เนื้อสีเหลืองทอง หวาน กรอบ ตาข่ายผลละเอียด

เมล่อนพันธุ์เลดี้กรีน
เมล่อนพันธุ์เลดี้โกลด์

เทคนิคปลูกเมล่อน ให้ได้ความหวาน 13-15 บริกซ์

คุณวีรศักดิ์ บอกว่า ที่ไร่ตะวันยิ้ม มีเทคนิคการปลูกเมล่อนให้หวาน อย่างต่ำต้องหวานให้ได้ 13 บริกซ์ ซึ่งเคยทำได้สูงถึง 18 บริกซ์ แต่ไม่เคยต่ำกว่า 13 บริกซ์ ซึ่งขั้นตอนการทำความหวานไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากเกินไป เพียงแต่ต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ขั้นตอนการทำความหวานให้ได้สม่ำเสมอมีดังนี้

 1. สายพันธุ์ ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ให้ความหวาน หรือทำหวานได้ง่ายๆ
 2. ปัจจัยสภาพภูมิอากาศมีผลต่อพืช ฝนตกฟ้าปิดอากาศไม่เป็นใจต่อการเจริญเติบโตของพืช ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการฉีดฮอร์โมนเข้าช่วย ซึ่งก็ต้องมีระยะการฉีดที่เหมาะสม ฉีดตามใจชอบไม่ได้
 3. หลังจากปลูกย้ายกล้า 1 สัปดาห์ ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอ ให้น้ำวันไหนก็ต้องให้ปุ๋ยวันนั้น ปุ๋ยให้ละลายมาพร้อมน้ำ สูตร 30-20-10 เรื่องความหวาน ให้ปุ๋ยเป็นระยะ น้ำสม่ำเสมอ ถ้าให้มากให้น้อยสวิงไปสวิงมา โอกาสทำให้เสียความหวานก็มี
 4. เมื่อเริ่มติดลูก จึงเปลี่ยนมาใช้เป็น สูตรเสมอ 20-20-20
 5. หลังจากนั้น ดูแลไปเรื่อยๆ จะเริ่มทำหวาน ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 20-25 วัน และมีการฉีดธาตุเสริมช่วย เพื่อรักษาคุณภาพ

“ต้นทุนไม่แพง คำนวณแล้วตกลูกละ 15-20 บาท โดยประมาณ รวมค่าน้ำ ค่าปุ๋ย แต่ไม่รวมโรงเรือน จนถึงเก็บได้เลย และถ้าเกษตรกรดูแลดีได้ผลผลิตลูกใหญ่ รสชาติหวาน ก็สามารถเพิ่มราคาขายได้มากขึ้น หรืออีกทางคือ การเขียนลายบนผลเมล่อน ก็ถือเป็นการสร้างมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง” คุณวีรศักดิ์ กล่าว

เทคนิคการเขียนลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม    เมล็ดพันธุ์ของแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ตามสภาพภูมิอากาศของประเทศ ปรับตัวได้ดี พันธุ์เลดี้กรีน และเลดี้โกลด์ ถือเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่นำมาเขียนลวดลาย เพราะผลเป็นลายละเอียด แตกต่างจากพันธุ์ของญี่ปุ่นที่มีลายใหญ่ เขียนแล้วลายติดยาก

การเขียนลวดลายจะสวยหรือไม่สวย ขึ้นอยู่กับอายุของผล คือถ้าเราจะนับตามหลังจากที่ผสมแล้ว คือหลังจากผสมได้ 20 วัน ตาข่ายละเอียด จะขึ้นลายได้ดี บวกกับอายุของเมล่อน หลังจากผสมเกสรติดลูกแล้ว 20 วัน โดยประมาณ

การเขียนลายไม่ยาก เพียงแค่มือต้องนิ่ง อุปกรณ์ต้องพร้อม

ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์การเขียนลายให้พร้อม ดังนี้

 1. เข็ม เบอร์ 1 หรือเบอร์ที่จับแล้วสามารถเขียนได้ถนัดมือ
 2. แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อไว้ฆ่าเชื้อ
 3. ผ้า หรือกระดาษทิชชู ไว้เช็ดทำความสะอาด
 4. ถุงมือ
 5. รูปภาพ หรือข้อความสำหรับไว้เตรียมเขียนลาย
ผลผลิตอายุ 20 วัน หลังการผสมเกสร เหมาะสมแก่การเขียนลาย

ขั้นตอนการเขียน

 1. ใส่ถุงมือก่อนแกะ เพื่อรักษาความสะอาด
 2. ขณะเขียนลายให้ใช้มือประคองลูก พยายามอย่าหมุนลูกไปมา จะทำให้ขั้วหลุดได้
 3. ใช้ดินสอร่างรูปภาพหรือข้อความที่ต้องการจะเขียนก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด หรืออีกเทคนิคท่านใดที่ไม่ถนัดการวาดรูป สามารถปริ้นต์ลายที่อยากได้มาแปะไว้ที่ผล แล้วเขียนลายตามก็ได้
 4. เมื่อใช้ดินสอเขียนลายที่ต้องการสำเร็จ ให้ใช้เข็มจิ้มเข้าไปตามลาย โดยให้จิ้มไม่ลึกมาก แต่ก็อย่าตื้นจนเกินไป ให้จิ้มลงไปลึกพอประมาณ แต่ไม่ต้องถึงเนื้อขาว ถ้าเขียนตื้นไปลายจะไม่เกิด ลึกเกินไปลายจะจม ให้ดูถ้ายังไม่ถึงเนื้อขาวถือว่าใช้ได้
 5. สังเกตที่เปลือก ถ้าทำถูกต้องสีของเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม
 6. เมื่อเขียนเสร็จให้ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูเช็ด เพื่อทำความสะอาดอีกครั้ง
 7. ฉีดพ่นวี-คลีนเนอร์ฉีดไปที่ผล เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลาย แนะนำว่าควรมีตารางการใช้สารเคมี ก่อนการเก็บเกี่ยว 20 วัน ควรงดใช้สารเคมี
 8. เขียนลายเสร็จ ทิ้งไว้ 30 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

มูลค่าทางราคาอาจไม่มาก แต่คุณค่าทางจิตใจนับไม่ได้

“สำหรับการเขียนลายเพื่อสร้างมูลค่า ถือเป็นเทคนิคที่ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกับผลผลิตของตัวเองได้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางราคา และมูลค่าทางจิตใจที่นับไม่ได้ จากเมื่อก่อนอาจขายผลผลิตได้กิโลกรัมละ 70 บาท แต่เมื่อนำมาเขียนลาย เกษตรกรจะสามารถขายได้เพิ่ม เป็นลูกละ 100-120 บาท ถือเป็นการสร้างจุดขายให้กับผลผลิตของตนเอง มูลค่าทางจิตใจ จะสั่งเป็นของขวัญวันครบรอบวันเกิด หรือเทศกาลแห่งความรัก ให้กับคนที่คุณรักก็สามารถเขียนได้ทั้งข้อความและรูปภาพได้ เรามั่นใจว่าสิ่งนี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนสำคัญและวันสำคัญของคุณได้แน่นอน” คุณวีรศักดิ์ บอก

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเทคนิคการปลูกเมล่อนคุณภาพ และเทคนิคการเขียนลายเบื้องต้น ท่านสามารถติดต่อสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. (092) 689-1010 หรือท่านใดสนใจอยากสั่งเมล่อนเขียนลวดลายสวยงาม ท่านก็สามารถสั่งได้ ที่ไร่ตะวันยิ้ม เพียงราคาลูกละ 70 บาท FB : ไร่ตะวันยิ้ม