ไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้กลางทาง!! ด้วย 10 แอพเด่น สำหรับเกษตรกร ยุค 4.0 การทำงานจะง่ายขึ้นมาก

 

ปัจจุบัน สมาร์ตโฟน เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศมีใช้

และสิ่งที่คู่กับ สมาร์ตโฟน ก็คือ แอพพลิเคชั่น ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เกษตรกรในยุค 4.0 จึงไม่ควรพลาดในก้าวไปสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว ด้วยแอพพลิเคชั่น ที่สร้างความสะดวกให้กับงานอาชีพที่ทำอยู่

วันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ขอรีวิว แอพพลิเคชั่น ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร ดังนี้

 

 1. Protect Plants

สำหรับแอพนี้ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืช และศัตรูพืช มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเด่น ที่คอยติดตามการระบาดของศัตรูพืช รายงานผลแบบฉับไวทำให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที โดยมีฟังก์ชั่นหลัก 6 หมวด คือ ข่าวสารต่างๆ, องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช, การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น, การวินิจฉัยตามชนิดพืช, การพยากรณ์เตือนการระบาด และการพยากรณ์สภาพอากาศ

 

2. Farmer info

 

อีกหนึ่งแอพโดนใจที่รวบรวม 7 ฟังก์ชั่นเด่น ไว้ให้คุณอย่างครบถ้วน

 

 1. #ราคารับซื้อ : รายงานและเปรียบเทียบราคารับซื้อผลผลิตการเกษตร ณ จุดรับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศ รายงานสดถึงมือเกษตรกรทุกวัน

 

 1. #ราคาตลาดสด : ตรวจสอบราคาอาหารสดและอาหารแห้งจาก 6 ตลาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดบางกะปิ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดเยาวราช ตลาดสัตว์น้ำบางบอน และปากคลองตลาด

 

 1. #เกษตรกรต้นแบบ : นำเสนอชีวิต ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเกษตร ของเกษตรกรต้นแบบจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการทำเกษตร

 

 1. #ข่าวเกษตร : ศูนย์รวมข่าวสารในวงการเกษตร พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร พร้อมการแจ้งเหตุเตือนภัยธรรมชาติและโรคระบาดในภาคเกษตรกรรม

 

3. OAE Ag-Info

 

แอพพลิเคชั่นนี้ จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน, ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา, ปฏิทินสินค้าเกษตร, การติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาด, การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐ

4. กดดูรู้ดิน

 

แอพที่เข้าถึงข้อมูลดินตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ มี 4 ฟังก์ชั่นหลักที่น่าสนใจ คือ

 

 1. #ตำแหน่งของดิน

 

 1. #รายละเอียดแบบเจาะลึกของดินแต่ละประเภท

 

 1. #แนวทางแก้ไขเมื่อดินมีปัญหา

 

 1. #ข้อมูลที่ตั้งของสถานีพัฒนาที่ดิน, สำนักพัฒนาที่ดิน

5. WMSC

 

อีกหนึ่งแอพ ที่จะทำให้คุณเข้าใจ #ระบบการจัดการน้ำได้มากยิ่งขึ้น เพราะมีการรายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน แบบอัพเดตทุกวัน มีฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ คือ

 

 1. #รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

 1. #ข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต่างๆ

 

 1. #ข้อมูลน้ำฝน

 

 1. #ข้อมูลน้ำท่า

 

 1. #กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ

 

 1. #ข้อมูลการเกษตร

 

 1. #เว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์น้ำ

 

 1. ลิงก์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เกษตรดิจิทัล – Digital Farmer

 

สำหรับแอพนี้จะเน้นให้ความรู้, ข่าวสาร, ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร ไว้อย่างครบครัน

7. ชาวนาไทย

 

อีกหนึ่งแอพที่น่าสนใจ สำหรับ “ชาวนา” ทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก เพราะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เกี่ยวกับเรื่อง #ชาวนา และ #การทำนา ที่น่าสนใจ

 

 1. #มาตรการช่วยเหลือ : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทำให้เกษตรกรได้รับรู้ รวดเร็ว เข้าถึง เข้าใจ มากขึ้น

 

 1. #ข้อมูลและข่าวสาร : สรุปข้อมูลภาพรวมเกษตรทั่วไป เป็นข่าวสารจากภาครัฐ ประเด็นเด่น ข้อมูลสภาพอากาศ ตั้งกระทู้ ถาม-ตอบแต่ละจังหวัด แต่ละภาค รวมไปถึง แนวโน้มราคาสินค้าการเกษตร

 

 1. #การเพาะปลูก : ช่วยคำนวณกำไรต้นทุนเพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้พิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะทำการเพาะปลูกจริง เพียงใส่พื้นที่ และสิ่งที่ต้องการปลูก พร้อมสร้างปฏิทินการทำงานเพื่อให้เกษตรกรได้วางแผนทำการเกษตรและบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะการเพาะปลูก ลงพิกัดพื้นที่ ที่ต้องการเพาะปลูกพร้อมการแนะนำเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องพันธุ์ข้าว หรือพืชเศรษฐกิจในการเพาะปลูก แบบถูกต้องและทันสมัย

 

 1. #ตลาดการเกษตร : Market place ศูนย์กลางที่รวบรวม ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้มาเจอกัน โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร

 

 1. #ข้อมูลส่วนตัว : บันทึกข้อมูลส่วนตัว และประวัติการใช้งานของผู้ใช้ เหมือนเป็นไดอารี่ออนไลน์เน้นเรื่องการเพาะปลูกและผลผลิต มีระบบติดตามข้อมูลซึ่งกันและกัน สนใจสินค้าการเกษตร ก็สามารถสอบถามผ่าน Comment หรือ แชต0คุยกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

8. เทคโนโลยีการผลิตข้าว – Rice Production Technology

 

สำหรับฟังก์ชั่นของแอพนี้ จะเน้นไปที่ #ระบบการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าว แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ #การปลูก, #การดูแลรักษา,  #การใช้ปุ๋ยในนาข้าว #ศัตรูข้าว และ #การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์ #การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

9. FCS : คำนวณปุ๋ยสั่งตัด

 

จุดเด่น คือ สามารถคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยคำนวณและแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยผสมตาชนิดดินที่ระบุ โดยคำนวณผลลัพธ์ตามการป้อนค่าผลการวิเคราะห์ดินและวิธีการปรับปรุงดิน หลังจากนั้นจะแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (P) ที่เหมาะสม เป็นปริมาณแม่ปุ๋ยจำนวน 3 ตัวคือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) สำหรับการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้ง นอกจากนี้สามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพาะปลูก คำนวณจำนวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ยที่ต้องใช้ คำนวณราคาการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย และราคาค่าใช้จ่ายปุ๋ยต่อไร่

10. ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

 

อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงสื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถชมรายการย้อนหลัง ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ทางยูทูบ และติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนาการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร ย้อนหลังได้อีกด้วย

 

สำหรับใครที่อยากทดลองใช้แอพพลิเคชั่น หรืออยากลองโหลดไปใช้กันจริงๆ และสนใจเรื่องราวของเทคโนโลยีในการทำการเกษตรยุค 4.0 ต้องไม่พลาด!!!

 

พบกับเรื่องราว การทำการเกษตรในยุค 4.0 ได้ ในงานเกษตรมหัศจรรย์ 2561 : เกษตรสร้างสุขยุคดิจิตอล

วันที่ 24-27 พ.ค. 2561

สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เวลา 10.00 – 20.00 น.

#เกษตรมหัศจรรย์ 2561 #เกษตรสร้างสุขยุคดิจิตอล #SmartFarmer