แนะ ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เกษตรกร ต.นาดี จ.หนองคาย การันตีผลสำเร็จ เลี้ยงง่าย-กำไรงาม

สศท.3 เผย เกษตรกรนาดี จังหวัดหนองคาย หันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ใช้เวลาว่างหลังการทำเกษตร ช่วยเสริมรายได้อย่างงาม กำไรดี เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ ทนต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ดี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ที่นับเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย ซึ่งจากการติดตามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (สศท.3) ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่า เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองมากขึ้น ซึ่งจากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสุกร แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาสุกรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองแทน เพราะได้กำไรดีกว่า แถมเลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ ทนต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ดี

การเลี้ยงนิยมเลี้ยงปล่อยอิสระ ทำให้ไก่ไม่เครียด แข็งแรง เจริญเติบโตตามธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเหมือนกับไก่พันธุ์เนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือน อีกทั้งสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้มาก และจากที่พันธุ์ไก่ขาดตลาด เกษตรกรจึงเริ่มหันมาปลูกสร้างโรงเรือนเพื่อเพาะพันธุ์ไก่ด้วยตนเอง

ด้านต้นทุน พบว่า เกษตรกรเลี้ยงไก่ 1,000 ตัว จะมีต้นทุนค่าพันธุ์ไก่เฉลี่ย 25,000 บาท ค่าอาหารไก่เฉลี่ย 30,000 บาท ค่ายาปฏิชีวนะและวัสดุอุปกรณ์เฉลี่ย 5,000 บาท รวมต้นทุนเฉลี่ย 60,000 บาท โดยไก่ใช้ระยะเวลาเจริญเติบโต 3-4 เดือน ได้ผลผลิตอย่างน้อย 800 ตัว น้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ 100 บาท คิดเป็นรายได้ 120,000 บาท (คิดเป็นกำไร ประมาณ 60,000 บาท) ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงเวลาว่างจากการทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ด้าน นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวเสริมว่า จากการสัมภาษณ์ คุณไพรวัล ยางคง ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ตำบลนาดี พบว่า ขณะนี้ทางกลุ่มมีโครงการซื้อตู้ฟักไข่มาใช้เพื่อเพาะพันธุ์ไก่ไว้เลี้ยงภายในชุมชน และรองรับความต้องการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรทั่วไป ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าพันธุ์ไก่ได้อีกด้วย โดยปัจจุบันมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนส่งออกไปประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ

สามารถขอคำแนะนำจาก คุณไพรวัล ยางคง ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ตำบลนาดี ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เพื่อนเกษตรกรได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 084 791 8650