กระแสไข่มดแดงกำลังมา! หมอเกษตรทองกวาว แนะเทคนิคเลี้ยงมดแดง เก็บไข่ขายได้

โดย เดชา วิวัฒน์วิทยา

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E:mail [email protected]

การเลี้ยงมดแดง ฉบับย่อ

แนวทางการเลี้ยงมดแดงทั่วไป มีหลักสำคัญอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเตรียมพื้นที่

1.1 พื้นที่ต้องเปิดโล่ง แสงแดดส่องถึงพื้นดินทั่วพื้นที่เลี้ยงมดแดง

1.2 สภาพพื้นที่ทั่วไปต้องไม่ร่มทึบเด็ดขาด รวมถึงพื้นล่างต้องไม่รกทึบด้วยเช่นกัน

1.3 ต้องทำลายศัตรูธรรมชาติของมดแดง เช่น มดชนิดอื่นๆ พร้อมทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของมด โดยเฉพาะกิ่งไม้แห้งต่างๆ ต้องตัดออก

  1. ต้นไม้

2.1 เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูงไม่เกิน 5-6 เมตร

2.2 ใบไม่เล็กหรือใหญ่มากไป

2.3 เนื้อใบเรียบและอ่อน ง่ายแก่การดึงและสร้างรัง ไม่หยาบ ไม่มีขนปกคลุม หรือไม่แข็งกระด้าง

2.4 ภายในเรือนยอดโล่ง โปร่ง แสงแดดส่องทะลุถึงพื้นดิน

2.5 ระหว่างเรือนยอดต้องแยกห่างกัน 50 เซนติเมตร

2.6 ต้นไม้ที่เหมาะ เช่น มะม่วง ชมพู่ เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ หว้า จำปี เป็นต้น

  1. การตรวจสอบครอบครัวมดแดง

3.1 นำมดแดง 5-10 ตัว จากต้นไม้หนึ่งไปปล่อยอีกต้นไม้หนึ่งที่มีมดแดงอาศัย

3.2 ถ้ามดแดงกัดกัน แสดงว่าต่างครอบครัวกัน ต้องแยกกันพร้อมทำเครื่องหมายให้ชัดเจน เรือนยอดห้ามติดกัน

3.3 ถ้ามดแดงไม่กัดกัน แสดงว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน พร้อมทำเครื่องหมายให้ชัดเจน และเรือนยอดต้องไม่ติดกันด้วย

3.4 เชื่อมโยงครอบครัวเดียวกันโดยใช้เชือกขึงระหว่างต้นเพื่อให้มดแดงเดินไปมา

  1. การให้อาหารและน้ำ

4.1 ให้อาหารพวกเนื้อสด ไม่เน่าและไม่แห้ง ชิ้นอาหารควรมีขนาดเล็ก เช่น แมลง แมง กบ เขียด ปลา กุ้ง ไก่ หมู ฯลฯ วางตามง่ามลำต้นหรือแขวนตามลำต้น

4.2 ถ้ามดแดงมีมาก ให้อาหารมาก มดแดงมีน้อยให้อาหารน้อย

4.3 แขวนขวดน้ำ ขนาด 0.5-1 ลิตร ตามลำต้น ให้น้ำสะอาดและอย่าให้น้ำขาดโดยเด็ดขาด

  1. การดูแลต้นไม้และครอบครัวมดแดง

5.1 ต้องบำรุงต้นไม้ให้มีใบตลอดเวลา โดยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง และทำลายศัตรูต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ

5.2 ทำลายศัตรูธรรมชาติของมดแดง เช่น มดชนิดอื่นๆ พร้อมทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น ตัดกิ่งไม้แห้ง

5.3 สภาพพื้นที่ต้องไม่ร่มทึบและพื้นล่างไม่รกทึบเสมอ

  1. การเก็บไข่มดแดง

6.1 เก็บไข่มดแดงต่อรังให้มากที่สุด

6.2 ควรเก็บรังมดแดงขนาดใหญ่เท่านั้น

6.3 ต้องไม่ทำลายราชินีมดแดง

6.4 ไม่ควรทำลายรังมดแดงทั้งรัง หรือทำให้รังเสียหายน้อยที่สุด

6.5 ควรเก็บเฉพาะไข่มดแดง ไม่ควรเก็บหรือทำลายมดแดง