ปลูกผักขี้หูดหลังนา อาชีพสร้างรายได้ที่อำเภอบ่อเกลือ ลงทุนน้อย สร้างรายได้ดี

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการบริโภค ที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถปลูกผักเพื่อรับประทาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยได้ส่งเสริมและให้ความรู้การปลูกผักแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 บริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งมูลนิธิเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อการแบ่งปัน โดยเพื่อจัดหาและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมมอบให้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และมูลนิธิได้ร่วมกับทางโครงการส่งเสริมอาชีพภูฟ้า ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้เองในฤดูถัดไปหรือจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรลดการปลูกพืชไร่บุกรุกป่า

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน และนักเรียนรู้จักการปลูกผักเพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหารกลางวัน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่าจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านที่ศูนย์ภูฟ้าสามารถมีอาชีพที่ยั่งยืน นอกเหนือจากการทำนา นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อการแบ่งปันเข้ามาส่งเสริม ให้เกษตรกรปลูก โดยเริ่มจากผักกวางตุ้ง เริ่มแรกเดิมทีเกษตรกรยังไม่เห็นว่าการปลูกผักจะมาช่วยสร้างรายได้หรือเป็นอาชีพให้เขาได้ เราใช้เวลานานเพื่อพิสูจน์ว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการของเราสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้จริงๆ

ซึ่งจุดประสงค์เริ่มต้นคือ 1.เกษตรกรสามารถปลูกผักมีไว้บริโภคเอง 2.เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องซื้อ มูลนิธิเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อการแบ่งปันจึงเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมโดยหน้าที่ของเราคือดูแลเกษตรกรให้ความรู้ทำยังไงให้ปลูกและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้

นางพินหฤดา พิศจาร อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ 5 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ทางบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เข้ามาสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และให้ความรู้ในกานปลูกผักขี้หูด คุณพิน เล่าว่า เมื่อก่อนประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน เมื่อลูกโตจึงอยากทำอาชีพเสริมหลังว่างจากทำนา พอดีกับช่วงที่เมล็ดพันธุ์ศรแดงมาให้ความรู้ และสนับสนุน ในการปลูกผักขี้หูดสร้างรายได้ เพราะผักขี้หูดถือเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือตนจึงคุ้นเคยเป็นอย่างดี ถ้าจะลองปลูกคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องยาก จึงตัดสินใจใช้พื้นที่ 1 งาน เพื่อปลูกผักขี้หูด แต่ตนปลูกเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ ทางบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้รับซื้อกิโลกรัมละ 400 บาท

วิธีการปลูกไม่ยุ่งยาก ผักขี้หูดเป็นพืชทนแล้ง ใช้น้ำน้อย เพียงขุดหลุมแล้วหยอดเมล็ดลงหลุมละ 2-3 เมล็ด ใช้ปุ๋ยคอกกลบแค่นั้น

ระบบน้ำ 1 เดือน รดน้ำ 1 ครั้ง หากฝนตกไม่ต้องรดน้ำเลย ผักขี้หูดจะปลูกเพียงปีละครั้ง ชาวบ้านจะเริ่มปลูกผักขี้หูดช่วงเดือนพฤศจิกายน เริ่มเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน นี่คือช่วงระยะเวลาสำหรับขายเมล็ดพันธุ์

การเก็บเกี่ยวจะตัดเฉพาะเมล็ดแก่ๆ นำไปตากแดดแล้วขยี้เอาเมล็ดข้างใน แล้วนำไปตากแดด 3 วัน เพื่อนำเมล็ดไปขาย

เงินลงทุนถือว่าคุ้ม 1 งาน ลงทุนเพียง 2,000 บาท แต่สามารถสร้างรายได้หลายเท่าตัว ในพื้นที่ 1 งาน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 30-40 กิโลกรัม

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอบ่อเกลือ หากยังว่างงานอยู่ หรืออยากหาอาชีพเสริมแนะนำให้ลองปลูกผักขี้หูดดู ปลูกและดูแลง่าย เงินลงทุนน้อย ทนแล้ง สร้างรายได้ดี