ใครๆ ก็ปลูก “แค็กตัส” ต้นเล็กๆ ให้สวยได้ มันไม่ยากอย่างที่คิด เทคนิคง่ายนิดเดียวเอง

แค็กตัส ชนิดกระเป๋านั้น มีรูปร่างน่ารัก แปลกตา เพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาหรือการเลี้ยงดูก็ใช้วิธีการเหมือนกัน การจะปลูกแค็กตัสให้สวยงาม

เริ่มจากการเลือกกระถางปลูกให้มีขนาดเหมาะสมกับต้นแค็กตัส อันดับต่อมา การปรุงดินสำหรับปลูก จัดเตรียมไว้เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้ส่วนผสมจากดินใบก้ามปูที่บดและร่อนแล้ว 3 ส่วน ถ่านไม้ทุบพองาม 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน และปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน ดินส่วนที่ 2 ประกอบด้วย กรวดน้ำจืด 1 ส่วน ทรายหยาบน้ำจืดเช่นเดียวกันอีก 1 ส่วน หินภูเขาไฟชนิดเม็ดกลม 2 ส่วน กระดูกป่น 1 ส่วน และหินฟอสเฟต 1 ส่วน นำส่วนผสม ส่วนที่ 1 มาผสมกับ ส่วนที่ 2 ในอัตรา 1 : 4 โดยปริมาตร พรมน้ำเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ลงในกระถาง ที่รองก้นด้วยถ่าน หรือเศษอิฐหัก รดน้ำด้วยฝักบัว กระทั่งเห็นว่าน้ำไหลลงก้นกระถางจึงหยุดรด และปลูกต้นแค็กตัสที่ซื้อมาใหม่ หรือเปลี่ยนกระถางก็ตาม ปล่อยไว้จนดินแห้งสนิท ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หรือทดสอบด้วยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแทงลงในดินปลูก ถ้าถอนไม้ขึ้นมาหากยังมีวัสดุปลูกติดขึ้นมาก็ยังไม่ต้องให้น้ำ รอจนแห้งสนิทดีจึงรดอีกครั้ง ไม่ควรรดน้ำทุกวันจะทำให้แค็กตัสเน่าตาย โดยเฉพาะในฤดูหนาวเป็นระยะพักตัว ต้นแค็กตัสไม่ต้องการน้ำมาก

ถ้าหากหาวัสดุปลูกได้ยาก ก็อนุโลมให้ใช้ส่วนผสมของทรายหยาบน้ำจืด 3 ส่วน เถ้าแกลบ 1 ส่วน และปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปลูกต้นแค็กตัสแล้วโรยทับด้วยหินเกล็ด เพิ่มความสวยงามและช่วยลดการชะล้างวัสดุปลูกไม่ให้กระเด็นออกจากกระถางอีกทางหนึ่งด้วย

แสง แค็กตัสต้องการแสงเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นก็พอ ประการสำคัญ หลังคาโรงเรือนควรมุงด้วยพลาสติกใส ด้านล่างขึงซาแรนสีดำช่วยตัดความรุนแรงของแสงแดดลง หากได้รับแสงแดดจัดเกินไป อาจทำให้ผิวของต้นแค็กตัสเป็นรอยไหม้ได้ ถ้าต้องการให้แค็กตัสงาม ต้องใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอ กระถาง ขนาด 2 นิ้ว ใส่ 4-5 เม็ด เดือนละครั้งก็พอ ส่วนแมลงศัตรูนั้นยังพบน้อย

หมั่นดูแลตามคำแนะนำข้างต้น คุณจะได้ต้นแค็กตัสสวยงามด้วยความตั้งใจ