เพาะหนูนา ขายพ่อแม่พันธุ์ ได้คู่ละ 500 บาท อาชีพเสริมชาวสวนยางฯ จ.บึงกาฬ

หนูนาย่าง เป็นสินค้ายอดฮิต ริมถนน

เวลาขับรถออกต่างจังหวัด จะเห็นเสมอ หนูนาย่าง ขายพร้อมงูเห่าย่าง

หนูนา เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่นอกจากจะจับกันในนาแล้ว ก็มีการเพาะเลี้ยงกันด้วย

เกษตรกรชาวสวนยาง ที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  คุณพิชิต ศรีจันทร์  ได้ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาปลูกไม้ผล ผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะหนูนา ซึ่งนอกจากจะขายปกติแล้วยังเพาะพ่อแม่พันธุ์ขาย ได้ถึงคู่ละ 500 บาท

วิธีการเลี้ยงก็ง่ายมาก ใช้บ่อวงซีเมนต์ ซ้อนกัน 2 วง  เชื่อมต่อกันด้วยท่อพีวีซีบ่อต่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้หนูวิ่งหากัน นอน และกินอาหาร

ใช้จะนำไอเดียนี้ไปใช้ เพื่อสร้างรายได้เสริม ก็ไม่ว่ากัน