แนะเทคนิคบริหารจัดการน้ำ ทำฟาร์มกุ้งขาวระบบปิด

คุณประเสริฐ อนุเวช เป็นเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด ประกอบธุรกิจทำฟาร็มเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

คุณประเสริฐ เล่าให้ฟังว่า เลี้ยงกุ้งขาวในฟาร์มระบบเปิดมานานประมาณ 10 ปี ประสบปัญหากุ้งโตช้า ตายง่าย เลี้ยงยาก เกิดโรคง่าย จึงหยุดเลี้ยง แล้วหันมาเลี้ยงกุ้งขาวระบบปิดในพื้นที่หมู่บ้านรำภูลาย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง เนื่องวิธีการเลี้ยงและระยะเวลาเลี้ยงได้ผลผลิตที่เร็วกว่า และสามารถควบคุมโรคที่มากับน้ำภายนอกได้เป็นอย่างดี เพราะระบบปิดไม่ทิ้งน้ำ แต่นำกลับมาบำบัดด้วยสารบีเคแอล เติมแร่ธาตุที่กุ้งจะสามารถนำไปใช้ เช่น แม็กนีเชียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียมไบคาร์โบเนต ซึ่งสารเหล่านี้ก่อนจะเติมลงไปจะต้องตรวจเช็คด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เพื่อเติมสารให้ถูกต้องและสามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนภายในบ่อใช้เลี้ยงเพาะเลี้ยงได้ถึง 3 ครั้ง

คุณประเสริฐ อนุเวช

ระยะเวลา 5 ปีที่หันมาทำฟาร์มกุ้งขาวระบบปิด คุณประเสริฐสามารถขยายพื้นที่บ่อลี้ยงได้มากถึง 20 บ่อ โดยแต่ละบ่อกินเนื้อที่ 5-6 ไร่ และนอกจากบ่อเลี้ยงแล้วยังมีบ่อพักน้ำไว้สำหรับกักเก็บน้ำทะเลที่หนุนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งในช่วงระยะเวลา1-4 เดือนนี้คุณประเสริฐจะดึงน้ำมาเก็บไว้ในบ่อพัก เพื่อสำหรับใช้เลี้ยงกุ้งกว่า 30 ไร่ ซึ่งรวมแล้วเนื้อทั้งหมดภายในฟาร์มมีมากถึง 200 ไร่

บ่อเพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่คุณประเสริฐจะสร้างกินเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยแต่ละบ่อจะมีพลาสติกที่มีความหนาพอสมควรคลุมบริเวณขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเข้าและออก ส่วนด้านล่างบ่อจะเป็นพื้นดินตามธรรมชาติ

ขนาดบ่อเพาะเลี้ยง ความสูงจะอยู่ที่ 1.80 – 2 เมตร ส่วนความกว้างของบ่อจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ แต่ไม่ควรเกิน 5-6 ไร่ เนื่องจากการจัดการและการควบคุ้มจะเป็นไปได้ยากและไม่ทั่วถึง

สำหรับคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยง ความเค็มควรจะอยู่ระหว่าง 15-17 ppm. ซึ่งต้องวัดความเค็มทุกสัปดาห์ มีความเป็นกรด-ด่าง(ค่าpH)ในปริมาณที่พอเหมาะ โดย ในชาวงเช้าค่า pH ของน้ำในบ่อควรอยู่ที่ 7.3-7.5 และในช่วงเย็นควรอยู่ที่ 8.5 มีแร่ธาตุในอัตราส่วนพอดี

การตรวจเช็คแร่ธาตุของน้ำในบ่อเลี้ยงคุณประเสริฐจจะทำทุก 3-5 วัน ส่วนของค่าออกซิเจนในน้ำจะวัดทุกวันในช่วงเช้าตรู่ จนกว่าจะจับขาย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 90-120 วัน

1 ปี คุณประเสริฐ สามารถเลี้ยงกุ้งได้ถึง 3 รอบ โดยแต่ละบ่อจะจับได้ถึง 20-25 ตัน โดยรวมเฉลี่ยปีหนึ่งๆสามารถจับได้มากถึง 100 ตัน

ตรวจเช็คขนาดกุ้ง เพื่อเติมสารอาหารให้เหมาะสม

และหลังจากที่จับกุ้งขายแล้ว บ่อเพาะเลี้ยงจะทำความสะอาดทุกครั้งด้วยการลอกเอาเลนที่อยู่ภายในบ่อออก จากนั้นก็ปล่อยบ่อตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มดึงน้ำที่เก็บไว้ในบ่อพักเข้าพร้อมกับปล่อยลูกกุ้ง ซึ่งอัตราการปล่อย บ่อขนาด 5-6 ไร่ จะปล่อยลูกกุ้งประมาณ 9 แสนตัว

 

คุณประเสริฐยังบอกอีกว่า กุ้งขาวเป็นสัตว์ชอบน้ำที่ค่อนข้างใส บ่อเลี้ยงสะอาด และมีออกซิเจนหมุนเวียนอยู่ตลอด ในส่วนของการให้อาหารจะใช้ระบบ ออโต้ฟีด ด้วยเครื่องจะปล่อยอาหารอัตโนมัติ ทุก 1-2 นาที ตอลด 24 ชั่วโมง

ส่วนปริมาณอาหารที่พ่นออกมาในแต่ละนาทีขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของกุ้งภายในบ่อเพาะเลี้ยง ซึ่งโดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะใช้ประมาณ 500 กิโลกรัม

ต้นทุนการเลี้ยงแบบระบบปิด จะสูงกว่าการเลี้ยงแบบธรรมดา แต่ระบบปิดก็สามารถช่วยป้องกันยับยั้ง ลดความเสียงให้ผู้เพาะเลี้ยงไม่ต้องกังวลกับเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้น

การทำฟาร์มกุ้ง ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ตาย ก็ไม่เก่ง ไม่มีประสบการณ์ หากท่านใดสนใจศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งขาวสามารถติดต่อได้ที่ คุณประเสริฐ  อนุเวช บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 ตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เบอร์โทรศัพท์ 081 -864 1392