การเพาะเลี้ยงปลาม้า ในบ่อซีเมนต์ ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน (คลิป)

ปลาม้า เป็นปลาน้ำจืดที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาจวดครับ เป็นปลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากชนิดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันในแหล่งน้ำธรรมชาติปลาชนิดนี้มีเหลืออยู่น้อยมากครับ ทำให้กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดสุพรรณบุรี ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาม้าแบบครบวงจร ที่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ให้ออกไข่ได้ตลอดทั้งปี

การเพาะเลี้ยงพ่อแม่ปลาม้าจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้ออกไข่ตลอดทั้งปีนั้น ต้องมีระบบเพาะเลี้ยงที่ดี ระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับขนาดบ่อเลี้ยง

สำหรับขนาดบ่อเพาะขยายพันธุ์ จะเป็นบ่อคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง 1 เมตร มีการควบคุมระดับน้ำสูง 70 ซม. มีการควบคุมอัตราการไหลเวียนของน้ำ 200-300 ลิตร/นาที กำหนดค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 7-8 และค่าออกซิเจนต้องมากกว่า 3

สำหรับบ่ออนุบาลปลาม้า จะใช้บ่อคอนกรีตทรงกลมขนาดความจุ 7 ตัน โดยในช่วง 1 เดือนแรกจะถ่ายน้ำวันเว้นวันเนื่องจากใช้น้ำจากบ่อดิน ซึ่งมีแพลงก์ตอนและธาตุอาหารที่ลูกปลาต้องการ แต่หลังจากย้ายบ่อและปรับมาเลี้ยงในน้ำใส จะเปลี่ยนน้ำทุกวัน

อายุ 3 วันแรก เริ่มให้อาร์ทีเมียวัยอ่อน วันละ 5 มื้อ // อายุ 15 วัน ให้ไรแดง // อายุ 25 วัน ให้ไรแดงและอาร์ทีเมียใหญ่ // อายุ 30 วัน ให้อาร์ทีเมียใหญ่ // อายุ 40 วัน ให้อาร์ทีเมียใหญ่และเนื้อปลาทูสับ // อายุ 50 วัน ให้เนื้อปลาทูสับ // อายุ 90 วัน ให้เนื้อปลาทูสับและอาหารเม็ด และอายุ 150 วัน ให้ปลาทูเป็นชิ้นและอาหารเม็ด

 

////////////////

ที่มา มติชนออนไลน์