กุหลาบตัดดอก ไม้ดอกหอม ร้อยมาลัย พืชทางเลือก สร้างรายได้ตลอดปี

กุหลาบถือได้ว่าเป็นไม้ดอกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะปลูกได้ทุกวัน อีกทั้งมีการดูแลที่ไม่ยุ่งยาก สามารถนำมาปลูกเป็นพืชเสริมสลับกับพืชหลักได้ ที่สำคัญตลาดยังให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเกษตรกรหลายคนหันมาปลูกกุหลาบตัดดอกกันมากขึ้นในหลายพื้นที่ แต่จะมีวิธีการปลูก ดูแลกุหลาบให้มีดอกที่ใหญ่ สีสด กลีบหนา ก้านยาว ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแล ซึ่งคุณสุรีย์ เจ๊กพัน เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบตัดดอก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จะมาเผยเทคนิคให้ได้นำไปปลูกกัน

วางระบบการผลิต ให้น้ำ ให้ปุ๋ย เก็บจำหน่าย ส่งขายตลาด

พื้นที่ 1 ไร่ คุณสุรีย์ บริหารจัดการวางแผนการปลูก หากิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ ความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มาปลูกลงหลุมที่มีความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร โดยแต่ละต้นจะปลูกห่างกันประมาณ 60-70 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่างกันประมาณ 150 เซนติเมตร  ทำโคนพรวนดินประคองต้นไม่ให้ล้ม เมื่อเกิดลมพัดแรงๆ

คุณสุรีย์ บอกว่า หลังจากต้นกุหลาบเริ่มสร้างใบ ลำต้นจะสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ดอก ก็ใส่ปุ๋ยเร่งดอก (8-8-24) เดือนละ 2 ครั้ง (วันที่ 1 และ 15 ของเดือน) ควบคู่กับการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำจากสมุนไพร (มะกรูด ตะไคร้ สะเดา ฯลฯ)

“ใช้น้ำหมักชีวภาพ มาฉีดพ่นให้กลีบดอกกุหลาบเปลี่ยนสลับกับการใช้สารเคมี ซึ่งช่วยป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี ส่วนการเร่งดอก ใบ และต้น จะมีฮอร์โมนรกหมูที่ทำขึ้นมาฉีดพ่น ซึ่งสามารถช่วยทำให้สีดอกสด การแตกกิ่งมีปริมาณมากขึ้น ทำให้ได้จำนวนดอกมากถึง 7,000 ดอก/วัน/ไร่ ทำให้ได้ผลผลิตที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน”

กุหลาบเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการให้น้ำ  ต้องบริหารจัดการน้ำให้พอดี น้อยเกินไปอาจจะทำให้ต้นโทรม ใบร่วง มากเกินไปก็จะทำให้รากเน่า เกิดโรคได้ง่าย ดังนั้นคุณสุรีย์จึงใช้ระบบสปริงเกลอร์ ในการควบคุมการให้น้ำ เปิดประมาณ 10-15 นาที/วัน (ช่วงเช้า) ให้วันเว้นวัน เพียงเท่านี้ต้นกุหลาบก็จะให้ผลผลิต มีน้ำหนักดีตลอดทั้งปี

 กุหลาบจะเริ่มให้ผลผลิตได้หลังจากผ่านไปแล้ว 2 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรผู้ปลูกรอคอยที่จะเก็บผลผลิตไปส่งขาย  ซึ่งแต่ละวันสามารถเก็บได้ถึง 2 รอบ คือช่วง 08.00-09.00 น. (รอบแรก) 12.00-13.00 น. (รอบสอง) โดยวิธีการเก็บ จะเด็ดช่วงข้อต่อของขั้ว หรือห่างประมาณ 5 เซนติเมตร  ซึ่งดอกที่เก็บจะบานประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

 

ในแต่ละวัน คุณสุรีย์ใช้เวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงช่วงเก็บดอก (เช้า-บ่าย) หลังจากนั้นก็จะมีเวลาเหลือพอที่จะมาเก็บเกี่ยววัชพืชภายในแปลง โดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานเข้ามาช่วยเพิ่มแต่อย่างไร

แช่น้ำ เพิ่มน้ำหนัก

การบรรจุจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้า คุณสุรีย์จะต้องนำดอกกุหลาบที่เก็บแช่น้ำเปล่าเพื่อเพิ่มน้ำหนักจากนั้นก็จะนำมาคัดแยกเกรด โดยแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ ดอกตูม จำหน่ายร้อยละ 30-40 บาท ดอกบาน  จำหน่ายร้อยละ 7-12 บาท โดยจะแพ็กลงถุงพลาสติกที่มีรูระบายอากาศ ถุงละ 100 ดอก ส่งต่อให้กับพ่อค้าได้

เตรียมคัดแยกเกรด

“กุหลาบตัดดอก เป็นพืชเสริมที่ไม่ต้องดูแลมาก ใช้แรงงานคนก็น้อย ระยะเวลาการปลูกจนสามารถให้ดอกก็ไม่นาน ตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก ทำให้เรามีรายได้ทุกวันนี้ ที่สำคัญเป็นพืชที่ปลูกแล้วดินยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้เลยคิดจะปลูกเพิ่มอีก  1 ไร่” คุณสุรีย์ กล่าวทิ้งท้าย

คัดแยกเกรด บรรจุถุง

สนใจกุหลาบตัดดอก ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์ เจ๊กพัน โทรศัพท์ 08 6175 0654