เที่ยวตามรอยเสด็จในหลวง ร.๙ สัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียง กับ “แดเนียล” ณ ชุมชนต้นแบบบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี

สัมผัสวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรางพลับ ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลด้านการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙ มาใช้ดำเนินชีวิต โดยฝรั่งหัวใจไทย แดเนียล เฟรเซอร์ ออกเดินทางในทริปพิเศษ “ตามรอยเสด็จของในหลวง ร.๙” ไปลองทำผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล ชมธนาคารไส้เดือน เยี่ยมฟาร์มไก่ชน ชิมรั้วกินได้

ฝรั่งหัวใจไทย “แดเนียล” เดินทางตามรอยเสด็จในหลวง ร.๙ มาสัมผัสวิถีพอเพียงที่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี ชมผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากขยะรีไซเคิล ซึ่งชาวบ้านมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนขยะเป็นเงิน สร้างรายได้สร้างอาชีพ พร้อมทดลองทำผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดอย่าง หมวก จากนั้นไปชมธนาคารไส้เดือน โรงเพาะเลี้ยงไส้เดือน และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งมีแนวคิดจากการนำสิ่งมีชีวิตมีมีอยู่ตามธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชน จากนั้นไปชมไก่ชนราคาหลักล้าน ที่ฟาร์มไก่ซุ้มเพชรหล่อเงิน ซึ่งได้แนวคิดจากการนำวัสดุธรรมชาติภายในชุมชนมาใช้ตกแต่งสถานที่ให้มีความโดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีรั้วกินได้ ซึ่งตลอดเส้นทางในชุมชนจะมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริเวณรั้ว รวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาประกอบอาหาร และแปรรูปออกจำหน่าย ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นชุมชนดีเด่น เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิต

เที่ยวตามรอยเสด็จในหลวง ร.๙ กับฝรั่งหัวใจไทย แดเนียล เฟรเซอร์ ในรายการหลงรักยิ้ม วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ทางช่อง 28 (3SD) พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/longrukyim/

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์