เกษตรกรชุมชนสงขลา หันปลูกพลู จนกลายเป็นอาชีพหลัก โกยวันละพันบ. ตลาดต้องการสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “พลูหรือใบพลูพืชที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ใช้กินกับหมากหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะปลูกกันไว้บริเวณบ้านกินบ้างขายบ้าง ยังไม่มีการปลูจริงๆจังๆเป็นอาชีพ”

ขณะที่ชาวบ้าน หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพลูทั้งเป็นอาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลัก ขณะนี้มีชาวบ้านเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม 26 คน และปลูกพลูส่งขายตลาดสงขลาและตลาดต่างประเทศกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เนื่องจากขณะนี้ใบพลูกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศทั้งอินเดีย และปากีสถาน รวมทั้งตลาดในพื้นที่ แม้จะเป็นพืชที่ปลูกกันทั่วไปแต่ยังมีปริมาณจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและยังมีพื้นปลูกกันค่อนข้างน้อย

201609141633556-20041020085619-768x432

“สมบูรณ์ ปัญจะ” อายุ 70 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพลู เปิดเผยว่า สมาชิกแต่ละคนจะปลูกพลูในพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเอง จะใช้พื้นที่หลังบ้าน ประมาณ 1 ไร่ ปลูกพลูเต็มพื้นที่ จากก่อนหน้านี้ที่เคยปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสาน แต่ขณะนี้ได้เปลี่ยนมาปลูกพลูอย่างเดียว หลังจากที่พลูเป็นที่ต้องการของตลาดราคาปรับตัวสูงขึ้นจากกำละ 7 บาท เป็นกำลัง 17-18 บาท แต่ละวันสามารถเก็บส่งขายได้60-70 กำ เฉลี่ยประมาณ 20 ใบต่อ1 กำ มีรายมากกว่า1,000 บาทต่อวัน เป็นรายได้ที่ดีมากและช่วยกันทำสองคนตายาย ใช้เวลาปลูก 6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้และการปลูกพลูแทบไม่มีอะไรยุ่งยาก ไม่มีศรัตรูโรค เพียงแค่รดน้ำใส่ปุ๋ยเท่านั้น

“สมบูรณ์”เปิดเผยว่า หลังจากได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพลู โดยรวบรวมสมาชิกบ้านใกล้เรือนเคียง 26 คน ปลูกพลูส่งขายในนามกลุ่ม สามารถที่จะต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ ทั้งได้รับการส่งเสริมอาชีพจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการและด้านการตลาด สมาชิกในกลุ่มจะมาช่วยกันเก็บพลู หากมีพ่อค้าแม่ค้าสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงนี้จะเก็บขายทุกวันสร้างรายได้ต่อเนื่อง

201609141633552-20041020085619-768x432

“คนที่มีที่ดินว่างทางกลุ่มก็จะแนะนำวิธีการปลูกให้ หากไม่มีพันธุ์ก็มาเอาพันธุ์กับทางกลุ่มได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้าน สามารถมีรายได้จากการปลูกพลู สุขทั้งกายสุขทั้งใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์” โดยตลาดจากประเทศอินเดียและปากีสถานมีความต้องการ ทำให้ราคาพลูสูงขึ้นเท่าตัวและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสทองของเกษตรกรปลูกพลู จากที่เคยปลูกเป็นอาชีพเสริมก็กลายมาเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างงาม

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/285548