ส้มโอทับทิมสยาม พืช GI (จีไอ) ไม้ผลเงินล้านของเกษตรกรชาวปากพนัง

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นส้มโอที่พัฒนาโดยเกษตรกร ตำบลค … อ่านเพิ่มเติม ส้มโอทับทิมสยาม พืช GI (จีไอ) ไม้ผลเงินล้านของเกษตรกรชาวปากพนัง