สนใจเลี้ยงไก่เป็นอาชีพ นี่เลย !! “ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” แข็งแรง ทนทุกสภาวะ ไม่ง้อยาปฏิชีวนะ(คลิป)

ไก่พันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์   เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่พื้นเมืองพันธุ์หนึ่งที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว นั่นคือไก่ตะเภาทอง กับไก่พื้นเมืองของจีน ที่มีชื่อว่า ไก่สามเหลือง หรือซาอึ้

คุณสุชาติ สงวนพันธุ์ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม   เผยว่า  เดิมไก่ตะเภาทองอยู่ในประเทศไทยมาช้านานแล้ว  เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี  เนื้ออร่อย และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศเมืองไทย

จุดแข็งของไก่พันธุ์ตะเภาทองคือมีเนื้อรสอร่อย มีการปรับตัวได้ดี  จุดนี้ ใช้เป็นจุดแข็งในการพัฒนาสายพันธุ์  ไปแสวงหาพันธุ์นี้  เอามาพัฒนาก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 ปี

ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ มีรูปร่างสมส่วน สวยงามทั้งเพศผู้และเพศเมีย  ลักษณะหงอนเป็นหงอนจักร  จนสีเหลืองทอง และแข้งสีเหลือง

คุณสุชาติ เล่าว่า การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์  มีการฝึกให้ไก่กินผักไม้ใบหญ้า  และระบบการเจริญเติบโตของไก่ก็มีความสามารถเปลี่ยนผัก ผลไม้เหล่านี้ไปเป็นเนื้อ เป็นการสร้างการเจริญเติบโตได้ดี

ดังนั้นหากเกษตรกร ทำการเกษตรด้วยการไม่ใช้สารเคมี ผักหญ้าที่ให้ไก่กินก็ปลอดสารพิษ อันนับว่าเป็นการเลี้ยงไก่ด้วยการเลี้ยงแบบออร์กานิค

เนื่องจากว่าไก่พันธุ์นี้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะอากาศ  ดังนั้นโอกาสที่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ค่อยมี

หลังจากไก่ฟักออกมา จนถึง 3 สัปดาห์แรก อาหารที่ให้เป็นอาหารไก่เนื้อ และหลังจากนั้น สามารถให้อาหารเสริมประเภทพืชผัก ผลไม้ ใบไม้ใบหญ้าได้

คุณสุชาติ บอกว่า อาหารเสริมที่ว่านี้  อาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  เช่นเปลือกข้าวโพดอ่อน  ฝรั่ง ชมพู่ แตง กวา หยวกกล้วย เป็นต้น  แต่ไก่ที่นี่หั่นใบเตยให้กิน

ไก่พันธุ์นี้ จับส่งตลาดได้เมื่อมีอายุ 4 เดือน  ในราคาหน้าฟาร์ม  70-75 บาทต่อกิโลกรัม และไปถึงผู้บริโภคในราคา 120-150 บาทต่อกิโลกรัม

ท่านใดสนใจเลี้ยงไก่พันธุ์นี้ ติดต่อสั่งซื้อลูกไก่อายุ 1 วันได้ราคาตัวละ 20 บาท ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถาม  โทร.034-281078-9   และ 081-9950950

ชมคลิป