เกษตรกรกำแพงเพชร ปลูกพริกกรีนฮอท ให้ผลดก 2 ตัน ต่อไร่ สร้างรายได้หลายหมื่น

พริก สายพันธุ์กรีนฮอท 100 TA231 เป็นพริกสายพันธุ์ที่มีผลสีเขียวเข้ม เหมาะกับการเก็บจำหน่ายตลาดที่เน้นเก็บพริกขี้หนูสีเขียว ซึ่งตรงกับความต้องการของแม่ค้าในตลาดเขตภาคกลางและภาคใต้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีผลดกมาก เก็บเกี่ยวได้ง่าย ขั้วไม่เหนียว ทนโรคได้ดี แตกแขนงดี ทรงพุ่มกว้าง ทรงผลตรงสวย ไม่งอ ทนไวรัสใบด่าง เมล็ดยาวใหญ่ 6-7 เซนติเมตร ตรงตามลักษณะที่เกษตรกรผู้ปลูกต้องการอีกเช่นกัน

คุณประสิทธิ อินทร์ขำ อยู่บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร. (088) 158-2001 เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกพริกกรีนฮอทมากที่สุดคนหนึ่ง

คุณประสิทธิ เล่าว่า ตนเริ่มมาประกอบอาชีพปลูกพริก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ร่วม 20 ปีมาแล้ว โดยปลูกพริกปีละ 2 รุ่น จะปลูกช่วงเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน ปลูกครั้งละ 5-10 ไร่ ซึ่งสายพันธุ์หลักที่ตนปลูก จะเป็นพริกสายพันธุ์กรีนฮอท 100 TA231 ของ บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด เนื่องจากอายุสั้น เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ ติดผลง่าย ติดผลดกมาก ทนโรคไวรัสใบด่าง ข้อสั้น แตกแขนงดี และมีทรงพุ่มกว้าง เก็บได้หลายครั้ง ใช้เงินลงทุนต่ำ ค่าเมล็ด 1 กระป๋อง ปลูกได้ 2 ไร่ ราคากระป๋องละ 1,000 บาท เท่านั้น

การปลูกและการเตรียมแปลง

คุณประสิทธิ บอกว่า ในเขตพื้นที่ตำบลวังหามแห เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกพริกอยู่แล้ว เพราะบริเวณโดยรอบจะมีสภาพพื้นดินเป็นดินเหนียว ร่วนปนทราย ส่วนขั้นตอนการเตรียมแปลงคือ ให้ไถพลิกหน้าดินทิ้งไว้ 7-10 วัน จากนั้นนำปุ๋ยคอกมูลไก่หว่านให้ทั่วแปลง ในอัตรา 100 กระสอบ ต่อไร่ หรือ 1.5-2 ตัน ต่อไร่

ปลูกใหม่

ระยะห่างระหว่างร่อง 1.20 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 60 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 25 ถาด ถาดละ 104 หลุม ดังนั้น ปลูกพริก 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 2,500 ต้น

วิธีการเพาะกล้า

  1. นำเมล็ดพริกมาแช่ในน้ำ เป็นเวลา 30 นาที
  2. เพาะกล้าพริกในถาดหลุม 104 หลุม จิ้มหลุมละ 2 เมล็ด
  3. เมื่อกล้าอายุ 35-40 วัน ย้ายปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
  4. หลังย้ายปลูก 7-10 วัน เริ่มให้ปุ๋ย โดยให้ผ่านทางน้ำหยด สูตรปุ๋ย 15-15-15 ให้ปุ๋ยทุกๆ 7 วัน
  5. หลังย้ายปลูกได้ 30 วัน พริกจะเริ่มติดดอก ให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 8-24-24 ให้ปุ๋ยทุกๆ 7 วัน
  6. หลังติดดอก 16-18 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และจะเก็บผลผลิตต่อเนื่องทุกๆ 16-18 วัน

คุณประสิทธิ บอกว่า ผลผลิตที่ได้ เฉลี่ย 4-5 ตัน ต่อไร่ โดยเก็บเป็นพริกขี้หนูเขียวเป็นหลัก อย่างรุ่นที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ขณะนี้ ปลูกจำนวน  5 ไร่ เก็บเกี่ยวได้ ครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเก็บได้ 2.5 ตัน และรอบที่ 2 ได้ 7.7 ตัน ในขณะที่ต้นยังมีความสมบูรณ์มาก และคาดว่าน่าจะเก็บได้อีกไม่ต่ำกว่า 4-6 รอบ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นๆ ที่เคยปลูกมาไม่เคยที่จะได้ผลผลิตมากขนาดนี้มาก่อนเลย

เก็บเขียว
เมื่อสุก

ระบบน้ำ

ที่สวนของคุณประสิทธิจะให้น้ำเป็นระบบน้ำหยด ให้น้ำเช้า-เย็น สาเหตุที่เลือกใช้ระบบน้ำหยดคือ เป็นระเบียบ และง่ายต่อการทำสวนกว่าระบบสปริงเกลอร์

ผลผลิตดกๆ

การตลาด

คุณประสิทธิ บอกว่า การตลาดไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขา เพราะที่สวนมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ แต่ใช่ว่าจะปลูกยังไงก็ได้ คือต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพเป็นสำคัญ ถ้าเรารักษาหลักตรงนี้ได้ เราก็จะขายได้ เพราะใครก็ต้องอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพ และสวยงาม ซึ่งตัวเกษตรกรสามารถทำตอบโจทย์ให้พ่อค้าได้ เพราะฉะนั้นเรื่องการตลาดสำหรับผมไม่มีปัญหา

 

คุณตรีชัย ตระการเดช (เฮียจุ้ย)

เถ้าแก่ผู้รับซื้อพริกขี้หนูและรวบรวมส่งขายในตลาด

คุณตรีชัย ตระการเดช-เฮียจุ้ย เริ่มทำธุรกิจพริกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เดิมทีใช้พริกพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปในท้องถิ่น แต่มีปัญหาเรื่องคุณภาพที่ไม่แน่นอน และให้ผลผลิตต่ำ ต่อมาจึงได้ลองหาซื้อเมล็ดพริกสายพันธุ์ลูกผสมจากร้านค้าทั่วไปมาทดสอบปลูกในพื้นที่ ก็พบว่าผลผลิตที่ออกมามีลักษณะที่ดีมากขึ้นกว่าพันธุ์พื้นเมือง แต่สายพันธุ์ที่ได้มาก็ยังไม่ตรงกับความต้องการของแม่ค้าและเกษตรกรเท่าที่ควร จนได้รู้จักสายพันธุ์ของ บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด มาเมื่อ 5-6 ปีก่อน โดยเริ่มแรกได้สั่งซื้อเมล็ดพริกสายพันธุ์เรดฮอท TA100 มาทดสอบปลูก โดยสายพันธุ์เรดฮอท TA100 มีจุดเด่นที่ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตสูง ทนโรค ผลตรง ไม่งอ เด็ดง่าย เก็บเกี่ยวได้เร็ว สีผลสุกแดงสดเหมาะสำหรับเก็บแดง ซึ่งได้รับความนิยมในพื้นที่เป็นอย่างมาก

คุณสุคนธ์ จีนประดับ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด และเกษตรกรผู้ปลูกพริก
6. เมื่อสุก

ต่อมาทางเฮียจุ้ยได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานการปรับปรุงพันธุ์และเช็กสายพันธุ์พริกของ บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ที่สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนั้นได้เลือกสายพันธุ์พริกไว้ 1 เบอร์ และได้นำเมล็ดตัวอย่างมาทดลองปลูกในพื้นที่เขตจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ผลการทดสอบออกมาอย่างดีเยี่ยม จนทุกวันนี้ทาง บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ได้นำสายพันธุ์พริกดังกล่าวตั้งชื่อเป็น พริกขี้หนูพันธุ์กรีนฮอท 100 TA231 ปัจจุบันทางเฮียจุ้ยมีเกษตรกรสมาชิก ประมาณ 35-40 คน พื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 200-250 ไร่ ผลผลิตส่งขายตลาดค้าส่งในเขตจังหวัดนครปฐม สนใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ติดต่อได้ที่ โทร. (081) 324-5212 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 

ฝากเกษตรกรที่เริ่มปลูก

“ขั้นแรกต้องเตรียมดินให้ดี พันธุ์ก็ต้องดีด้วย ต้องหาพันธุ์ที่เชื่อถือได้ การดูแลต้องดี น้ำต้องไม่ขาด เพราะพริกเป็นพืชที่ต้องการน้ำ และผมอยากแนะนำให้เกษตรกรทุกท่านลองมาปลูกพริกพันธุ์กรีนฮอทครับ ดก ผมการันตีได้เลยว่าดกกว่าทุกพันธุ์ครับ” คุณประสิทธิ กล่าว

หากท่านใดสนใจ อยากปลูกพริกสายพันธุ์กรีนฮอท ติดต่อขอข้อมูล ความรู้ในการปลูก ได้ที่ คุณประสิทธิ อินทร์ขำ ยินดีให้คำปรึกษา โทร. (088) 158-2001

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด โทร. (053) 211-773 หรือ คุณธนกร ฐานะปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (086) 194-8883