อะไรจะเหมือนขนาดนั้น !! ดูชัด ๆ “กล้วยเทพพนม”

กล้วยเทพพนม   เป็นกล้วยที่มีก้านใบสีเขียว ไม่มีร่อง ผลเป็นกล้วยเครือสวยแปลกตา คล้ายเวลาเราพนมมือ ผลลักษณะเป็นเหลี่ยมด้านต้นหวี และปลายหวีผลจะเป็นสามเหลี่ยม  เพื่อจะได้เข้ามุมกับหวีให้เป็นรูปพนมมือ ผลเรียงชิดติดกัน  ผลสุกมีสีเหลือง
โดยมีแหล่งที่มาคือ  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก  ต.เกาะสำโรง  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  โทร. 034-671804 และ 081-7635316