อยากปลูกพืชฉีกตลาดมาทางนี้!! ‘แตงกวากลิ่นใบเตย’ ความล้ำของวงการเมล็ดพันธุ์

แตงกวากลิ่นใบเตย เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่บริษัทอีสต์ เวสต์ ซีด หรือศรแดง  นำมาพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์

โดยนักปรับปรุงพันธุ์แตงกวากลิ่นใบเตย ให้ข้อมูลว่า ใช้เวลาในการพัฒนาพันธุ์โดยการผสม 4 ปี กลิ่นหอมของแตงกวาเป็นกลิ่นใบเตย ซึ่งไม่ได้หอมเฉพาะผล แต่หอมทั้งใบและดอก หากปลูกไว้เมื่อเดินไปใกล้จะหอมกลิ่นใบเตย หรือเมื่อรับประทานผลจะได้กลิ่นใบเตยขณะรับประทานด้วย

การพัฒนาพันธุ์ได้พัฒนามาจากแตงร้านหอมพันธุ์พื้นเมืองที่มีความหอม และแตงกวา หลังการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ได้แตงกวาหอมใบเตย ที่มีรูปร่างเล็ก ติดผลดก ระยะเวลาติดผลเร็วขึ้น มีกลิ่นหอม หลังลงปลูกเพียง 38 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้ จากเดิมแตงกวาทั่วไป ต้องใช้ระยะเวลาปลูกถึง 45 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน นานถึง 30 วัน ปริมาณผลผลิต 2.5-3 กิโลกรัม ต่อต้น

สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  50/1 หมู่ 2 ถ.ไทรน้อย – บางบัวทอง ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  โทร. 02-8317777