“เกษตรกรเจนวาย” ปลูกพริกในกระสอบ ส่งขายตลาด กิโลกรัมละเกือบ 300 บาท

เห็นกันอยู่บ่อยๆ มักจะมีคนไอเดียดี นำวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือนมาดัดแปลงปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ถังน้ำพลาสติก ขวดน้ำ ตะกร้า กะละมัง ฯลฯ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่อันจำกัด ลดปริมาณขยะ บางรายก็สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกด้วย เฉกเช่น  “พิเชษฐ์ ด้วงชู” นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นำถุงกระสอบปุ๋ยไร้ค่ามาใช้ปลูกพริกเดือยไก่บนเนื้อที่ 2 งานเศษ หารายได้เสริมระหว่างเรียนได้อย่างสบาย

           

พิเชษฐ์ ด้วงชู ชื่อเล่นแน่น เด็กใต้วัย 19 ปี เล่ากับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่า เกิดที่บ้านหนองหว้า ตำบลชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครอบครัวเป็นเกษตรกร พ่อแม่ปลูกยางพารา บนเนื้อที่ 10 ไร่  กระทั่งเมื่อปี 2558  ไปอบรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ชื่อโครงการว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นนำองค์ความรู้ที่ได้กลับมาทดลองทำที่บ้าน ด้วยการทดลองปลูกพริกในกระสอบปุ๋ย ผลปรากฏว่าพริกเจริญเติบโตดี สามารถเก็บขายได้ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 1.2 หมื่นบาท ทั้งที่ลงทุนไป 5,000 บาท

ผมอยู่บ้านว่างๆ เลยอยากหารายได้พิเศษ ด้วยการปลูกพริก เพราะพริกเป็นผักสวนครัวที่ซื้อง่าย – ขายคล่อง ซึ่งพริกที่เลือกปลูกเป็นพริกเดือยไก่ ลักษณะจำเพาะ คือ ผลอ่อนจะมีสีเหลืองอ่อน เมื่อผลแก่จะมีสีเหลืองทองส้มอมแดง รสชาติเผ็ด มีกลิ่นหอม ทำพริกแห้งสีจะสวยคุณภาพดี สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด”

           

เกษตรหนุ่ม บอกต่อกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่า  พริกเดือยไก่ไม่ค่อยมีคนปลูก เพราะโรคค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นราคาดี ปกติราคากิโลกรัมละ 50 บาท บางช่วงก็แพง กิโลกรัมละ 300 บาทเลยทีเดียว

“พริกที่ปลูกเป็นพันธุ์เดือยไก่ เหตุผลที่ขายได้ราคาดี มี 2 ปัจจัย คือ 1.พัทลุงมีกลุ่มทำเครื่องแกงเยอะมาก พริกชนิดนี้รสชาดเผ็ด มีกลิ่นหอม นิยมทำเครื่องแกง 2.คนปลูกน้อย เนื่องจากพริกดังกล่าว ค่อนข้างมีโรคเยอะ”

สำหรับพื้นที่ปลูก น้องแน่น บอกว่า ปลูกบนเนื้อที่ 2 งานเศษ จำนวน 200 กระสอบ พริก 200 ต้น ลงทุนไป 5,000 บาท ปลูก 45 วัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว รายได้จากการปลูกพริกแต่ละรอบ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 1.2  – 2 หมื่นบาท

ส่วนวิธีการปลูก

  1. นำกระสอบปุ๋ย ขนาด 30 กิโลกรัม ใส่ดินผสมปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปูนขาวครึ่งกำมือ ลงไปในกระสอบปุ๋ยประมาณครึ่งกระสอบ  (ดินผสมปุ๋ยประมาณ 10 กิโลกรัม)
  2. นำกล้าพริกที่เพาะไว้ในถาดหลุม มาปลูกลงในกระสอบ กระสอบละ 1 ต้น
  3. จัดวาง ถุงกระสอบพริก เป็นแถวยาว หมั่นรดน้ำเช้าเย็น  ดูแลโรคและแมลงศัตรูพืช จนกว่าพริกจะเติบโตให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้

มีเคล็ดลับ คือ “ดิน” ที่ปลูกแล้ว ไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีก เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรค แต่สามารถนำไปปลูกพืชชนิดอื่นได้ ส่วนกระสอบนั้นสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

นับเป็นเกษตรกรเจนวาย ที่นำต้นทุนอาชีพเดิมของครอบครัวมาต่อยอด สร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

           

           

###