ปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์ แบบผู้ประสบความสำเร็จ สร้างกำไร 50,000 บาท ต่อไร่

กล้วย เป็นพืชอาหารที่มีวิตามิน เกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค กล้วยที่เรารู้จักมักคุ้นกันดี เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง หรือกล้วยน้ำว้า กล้วยปลูกได้ทั้งหัวไร่ปลายนา หรือปลูกเป็นสวนในเชิงธุรกิจ แต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวน กล้วยน้ำว้ายักษ์ เป็นพืชที่มาแรงและน่าสนใจ เพื่อการยกระดับรายได้สู่การดำรงชีพที่มั่นคง วันนี้จึงนำเรื่อง กล้วยน้ำว้ายักษ์ มหัศจรรย์พืชเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สู่วิถีมั่นคง มาบอกเล่าสู่กัน

งานมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ เป็นงานที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ได้ร่วมจัดงานเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช กษัตริย์เกษตรนักพัฒนา ผู้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยมากว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ และเพื่อเสริมส่งให้เกษตรกรและชาวนาไทยร่วมน้อมนำแนวทางตามพระราชปณิธานมาใช้ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเพื่อสร้างสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมบนเวทีเสวนา ใน งานมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ มีการเสวนาเรื่อง กล้วยน้ำว้ายักษ์ โดยเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เวทีนี้มีผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมงานล้นเวที ด้วยลักษณะเด่นกล้วยน้ำว้ายักษ์คือ ต้นใหญ่ เครือขนาดใหญ่ ผลหรือลูกก็มีขนาดใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องทั่วไป รสชาติกล้วยสุกเหนียวนุ่มหวานมีกลิ่นหอมอ่อนๆ อร่อย ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรจึงเหมาะเป็นพืชทางเลือกที่จะปลูกเชิงการค้าเพื่อยกระดับรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการดำรงชีพแบบพอเพียงที่มั่นคง

คุณพี่พัชนี ตุษยะเดช เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์

บนเวทีเสวนา คุณพี่พัชนี ตุษยะเดช เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์ประสบความสำเร็จ เล่าให้ฟังว่า พันธุ์กล้วยน้ำว้ายักษ์นี้ มีที่มาจากได้พันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องจากครูลออ จังหวัดนนทบุรี แล้วนำไปปลูกที่จังหวัดกาญจนบุรี หลังการปลูกราว 1 ปี ต้นกล้วยเจริญเติบโตสมบูรณ์แตกปลี ติดเครือติดผลดี แต่แปลกใจในสิ่งที่ได้คือ ต้นพันธุ์กล้วยเปลี่ยนไปในลักษณะพิเศษคือ ต้น เครือและผลขนาดใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าทั่วไป ผลกล้วยที่สุกพอดีได้เนื้อเหนียวนุ่มหวานมีกลิ่นหอมอ่อนๆ อร่อยมาก สันนิษฐานว่าที่ได้กล้วยน้ำว้าลักษณะเด่นนี้อาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ที่มีสาเหตุจากสภาพดินฟ้าอากาศเป็นตัวแปร

กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมนำไปเป็นพันธุ์ปลูก

จากนั้นจึงนำกล้วยน้ำว้ายักษ์นี้มาปลูกที่จังหวัดราชบุรี และปลูกต่อเนื่องกัน 3 ปี ซึ่งผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ต้น เครือ หรือหวี ก็ยังมีขนาดใหญ่เหมือนเดิม ฝ่ายวิชาการได้แนะนำให้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยนี้ไปสู่เพื่อนเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจได้มีพันธุ์กล้วยน้ำว้ายักษ์ไปปลูกให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

การปลูก ให้ขุดหลุมปลูกกว้าง ยาว และลึก ด้านละ 50 หรือ 70 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแห้ง วางต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้ายักษ์ลงปลูกเกลี่ยดินกลบ ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวห่างกัน 4×4 เมตร หรือ 5×5 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกกล้วยได้ราว 100 ต้น หลังการปลูกให้น้ำแต่พอชุ่ม ถ้าปลูกต้นฝนก็ปล่อยให้ได้รับน้ำจากน้ำฝน

การปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา ทั้งการใส่ปุ๋ย ให้น้ำ หรือการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

การใส่ปุ๋ย ให้เลือกใส่ปุ๋ยที่สะดวกหาซื้อได้ง่าย เช่น ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพ โดยปุ๋ยเคมีให้ใส่ในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง เว้นระยะห่าง 3 เดือน ต่อครั้ง แล้วให้น้ำแต่พอชุ่ม

การให้น้ำ กล้วย เป็นพืชที่ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในเขตภูมิประเทศบ้านเรา หลังการปลูกต้องให้ต้นกล้วยได้รับน้ำพอเพียง ในทุก 2-3 วัน ควรให้น้ำต่อครั้ง หรือถ้าดินแห้งจัดควรเพิ่มการให้น้ำได้อีก ถ้ามีฝนตกก็งดการให้น้ำ ด้วยความตั้งใจขยันอดทนและเมื่อปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาที่ดีก็จะช่วยให้ได้ผลผลิตกล้วยดีมีคุณภาพ

โรคและแมลงศัตรูกล้วย กล้วยน้ำว้ายักษ์ หรือกล้วยน้ำว้าทั่วไปมักจะมีโรคและแมลงศัตรูเข้ามารบกวนทำลายไม่มาก และที่สำคัญ ได้แก่ โรคไฟทอปทอร่า มันจะทำให้รากเน่า โคนเน่า ใบเหลืองแห้งหรือที่เรียกว่าตายพราย การป้องกันที่ดีคือเลือกหน่อกล้วยพันธุ์ดีมีคุณภาพและปลอดโรคมาปลูก และอีกชนิดคือ หนอนม้วนใบ มักจะกัดกินที่ริมใบให้แหว่งเข้าไปเป็นทางยาว การป้องกันและกำจัด ถ้าพบไม่มาก ให้จับไปทำลายทิ้ง หรือพบว่ามีจำนวนมากให้กำจัดด้วยสารเคมี วิธีใช้สารเคมีควรปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก

เครือกล้วยขนาดใหญ่ น้ำหนัก 40-50 กิโลกรัม

คุณพี่พัชนี เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์ประสบความสำเร็จ เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า การปลูกในพื้นแปลงที่เป็นดินเหนียวจะทำให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ

ลักษณะต้น กล้วยน้ำว้ายักษ์ที่ปลูกจะมีขนาดของลำต้นและมีใบใหญ่มาก ทรงต้นสูงราว 5 เมตร รอบโคนต้น 1.3-1.5 เมตร

ใบ มีขนาดใหญ่สีเขียวไม่เข้ม ใบมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายใบกล้วยตานี เหมาะที่จะตัดใบขายเพื่อใช้ทำงานประดิษฐ์ ห่อขนม หรือกระทงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะผลหรือลูก กล้วยน้ำว้ายักษ์ ผลมีความยาว 6 นิ้ว รอบผลกว้าง 8 นิ้ว และมีน้ำหนักราว 3 ขีด 1 หวี มี 12-14 ผล น้ำหนักต่อหวี 3-4 กิโลกรัม 1 เครือ มีมากกว่า 10 หวี ขึ้นไป น้ำหนักทั้งเครือ 45-50 กิโลกรัม การติดเครือขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันต้นกล้วยโค่นล้มทำให้ผลกล้วยเสียหาย

ลักษณะเนื้อ ผลกล้วยน้ำว้ายักษ์สุก เนื้อเหนียว นุ่ม หวาน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รสชาติอร่อยมาก มีวิตามิน เกลือแร่ ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรง

ตลาด ผลผลิตกล้วยน้ำว้ายักษ์เมื่อหักต้นทุนแล้ว จะมีรายได้ 45,000-55,000 บาท ต่อไร่ มีตลาดรองรับ เป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์มหัศจรรย์พืชเศรษฐกิจที่ผู้ปลูกได้สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงที่ยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจที่เข้าร่วมเสวนาได้รับกล้วยน้ำว้ายักษ์เป็นของฝาก

จากเรื่องราว กล้วยน้ำว้ายักษ์ มหัศจรรย์พืชเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สู่วิถีมั่นคง อาชีพทางเลือกการปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์ในยามวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวน เป็นวิถีดำรงชีพเพื่อการสร้างสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณพี่พัชนี ตุษยะเดช โทร. (086) 128-8000 หรือ โทร. (084) 527-8000 ก็ได้ครับ

ป.ล. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 นี้ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดสัมมนา “กล้วยหอมทอง-กล้วยน้ำว้า” ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน ที่ห้องประชุมหนังสือพิมพ์ข่าวสด คุณพี่พัชนี ตุษยะเดช มาเป็นวิทยากร พร้อมนำตัวอย่างกล้วยน้ำว้ายักษ์มาแสดงด้วย ผู้สนใจ มีรายละเอียดบอกไว้ในเล่มนี้ ต้องรีบจอง ช้าอาจจะผิดหวังก็ได้