อดีตหนุ่มนักบัญชี มุ่งหน้าบ้านเกิด เลี้ยงปลานิล ร่วมกับ กุ้งขาวสร้างรายได้ทุกวัน

3626-160520124447

ในอดีตการเลี้ยงปลานิล หรือ กุ้งขาว มักจะเลี้ยงเดี่ยวๆ ไม่มีการเลี้ยงปนกัน แต่ระยะหลังมีเกษตรกรคนเก่งหลายคนหันมาเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน โดยการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิล สามารถสร้างรายได้ทุกวัน เฉกเช่นคุณวีระกิตติ์  ชั้นอินทร์งาม หรือคุณติ๊ก อดีตหนุ่มนักบัญชีวัย 38 ปี ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรมือใหม่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เลี้ยงปลานิล 20,000 ตัว ร่วมกับ กุ้งขาว 300, 000 ตัว ในบ่อดิน เนื้อที่ 6 ไร่ ขนาดลึก 2 เมตร กว้าง450 เมตร

3626-160520124500

คุณติ๊ก เผยกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่า ก่อนหน้านี้เคยเป็นพนักงานบัญชี เคยเป็นเซลล์ แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอยากกลับมาอยู่กับครอบครัว เลยเลือกใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ คือ บ่อเลี้ยงปลาขนาด 6 ไร่ ส่วนความรู้อาศัยได้ญาติสนิทเป็นพี่เลี้ยง

“ผมเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรม พ่อแม่ทำนาร่วมกับเลี้ยงกุ้งขาว ส่วนตัวมองว่า กุ้งขาวน่าจะเลี้ยงร่วมกับปลานิลได้ เลยปรึกษาญาติที่ทำอยู่ก่อน จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริง ผลลัพธ์คือ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ทุกวัน”

ท้าวความก่อนว่า คุณติ๊กเพิ่งจะมาเลี้ยงปลานิล ร่วมกับกุ้งขาว เมื่อต้นปี 59 เขาบอกว่า เงินลงทุนครั้งแรกเกือบ 50,000 บาท เป็นค่าลูกปลานิล 20,000 ตัว ลูกกุ้งขาว 300,000 ตัว และเครื่องออกซิเจนไฟฟ้า

3626-160520124508

สำหรับขั้นตอนการเลี้ยง นำลูกกุ้งขาวไปอนุบาลในน้ำเค็มผสมน้ำจืดเพื่อให้ลูกกุ้งปรับสภาพ 3 วัน ก่อนลงบ่อใหญ่ ส่วนลูกปลานิล ลงเลี้ยงในบ่อตามปกติ ใช้น้ำจืด สิ่งจำเป็นที่สุดต้องมีเครื่องเพิ่มออกซิเจน

“ปลานิลกว่าจะโตขายได้น้ำหนักต่อตัว 8-9 ขีด ใช้เวลาเลี้ยง 5 – 6 เดือน ส่วนกุ้งเลี้ยง 2 – 3 เดือนก็เก็บขายได้แล้ว การให้อาหารทั้งกุ้งและปลาก็ง่าย ให้กินอาหารปลาและสาหร่าย หลังจากทำการเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 ชนิดร่วมกัน หากกุ้งน็อกก่อนก็สามารถจับไปขาย โดยใช้ไอ้โง่ลงดักกุ้ง มีลักษณะคลายลอบที่ทํามาจากตาขาย ยังช่วยให้บ่อลดความหนาแน่นลงไปด้วย”

3626-160520124622

กรณีปลานิลชอบอยู่ในน้ำที่มีสาหร่าย ส่วนกุ้งขาวชอบน้ำใสสะอาด คุณติ๊ก อธิบายว่า ช่วงแรกที่น้ำใสก็เลี้ยงกุ้งขาวตามปกติ กว่าน้ำจะเริ่มมีสีเขียวขุ่น กุ้งก็เริ่มโตเก็บขายได้แล้วไซซ์ 60 -70 ตัวโล ขายได้กิโลกรัมละ 130 บาท ซึ่งครั้งแรกผมขายกุ้งขาวได้ 700 กิโลกรัม ราว 70,000 บาท

ส่วนปัญหาปลาโตไม่เท่ากันนั้น ชายหนุ่มแก้ไขด้วยการ ให้อาหารเป็นจุด ๆ ทั่วทั้งบ่อ หมั่นสังเกตสภาพน้ำ เปิดเครื่องออกซิเจนไฟฟ้าตลอดเวลา  การจำหน่ายปลาในรูปแบบปลามีชีวิตราคาจะสูงกว่าการขายปลาแบบไม่มีชีวิต  ส่วนกุ้งสามารถจับส่งขายตลาดได้ทุกวัน

3626-160520124730

สำหรับประโยชน์ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว นอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ยังช่วยลดปัญหาราคาปลานิลตกต่ำ เพราะจะมีกุ้งขาวมาช่วยพยุงราคาไว้

ปลานิล เป็นปลาที่มีศักยภาพในด้านการเพาะเลี้ยงสูง เลี้ยงง่าย กินอาหารธรรมชาติได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ มีความสามารถสูงในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิน้ำ 10-40 องศาเซลเซียส

#####