มือใหม่หัดปลูก! แชร์วิธีปลูก “มะเขือเปราะ” ไว้กินเองในบ้าน

มือใหม่หัดปลูก! แชร์วิธีปลูก
มือใหม่หัดปลูก! แชร์วิธีปลูก "มะเขือเปราะ" ไว้กินเองในบ้าน

มือใหม่หัดปลูก! แชร์วิธีปลูก “มะเขือเปราะ” ไว้กินเองในบ้าน

มือใหม่หัดปลูก! ใครอยากปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน โดยเฉพาะมะเขือเปราะ ลองมาดูวิธีการปลูกกันเลย

1. เตรียมดินผสมใส่ถาดเพาะเมล็ด จากนั้นทำการโรยเมล็ดหรือหยอดเมล็ดลงถาดเพาะเมล็ด หลุมละ 1 เมล็ด แล้วกลบดินบางๆ รดน้ำตาม

2. เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 5-6 ใบ จึงทำการย้ายไปปลูกในแปลงตามระยะปลูก 20×30 เซนติเมตร 

การดูแล 

ต้องการแสงเต็มวัน 

รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 

เทคนิคการเก็บเกี่ยว

มีระยะเก็บเกี่ยว 85 วัน โดยเลือกเก็บผลมะเขือเปราะที่มีขนาดพอเหมาะตามลักษณะพันธุ์นั้นๆ หลังจากเก็บเกี่ยวผลไปแล้วประมาณ 2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งออก เพื่อทำให้ลำต้นเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านใหม่ที่มีความแข็งแรง

ข้อมูลโดย อ.ดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล คลิก