ผักสลัดพันธุ์ใหม่ ไซซ์เล็ก กระทัดรัด

กระแสการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ ที่ได้รับความนิยม ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนจะเพิ่มกระแสมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกบริโภคพืชผักที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายในมื้อที่เหมาะสม ซึ่งมีการประเมินว่า การรับประทาน “สลัด” เป็นการช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคของร่างกาย

ขนาดของผักสลัดที่รับประทาน แม้จะไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกชนิดผัก นำไปบริโภค แต่หากมีทางเลือกที่ไม่ต้องหั่นผักสลัด ลดการบอบช้ำของผัก ง่ายต่อการรับประทาน ก็จะดีไม่น้อย

ปัจจุบัน มีการนำเข้าผักสลัดต้นอ่อน โดยบริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 8 สายพันธุ์ โดยใช้ชื่อว่า Healthy Leaf ทุกสายพันธุ์ ยังไม่มีแพร่หลายในกลุ่มผู้ปลูกผักสลัดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทผู้นำเข้า อยู่ระหว่างการศึกษามาก่อนหน้า ถึงขณะนี้เพิ่งเริ่มทดลองในแปลงของเกษตรกรที่สนใจเพียงไม่กี่ราย

คุณชุมเจษฎ์ มาลาธรรม ประธานกรรมการ บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด ให้ข้อมูลว่า Healthy Leaf เป็น Baby Leaf ชนิด One-Cut Baby Leaf ที่สามารถหั่นที่โคนต้น เพื่อนำมาใช้งานหรือรับประทานได้ในมีดเดียว เพราะเป็นสลัดต้นอ่อน อายุน้อย ใบอ่อนเกิดมาจากกอเดียวกัน ไม่แทงก้านดอก จึงไม่มีรสชาติขม เมื่อเก็บเกี่ยวและรับประทานในอายุเก็บเกี่ยวระหว่าง 25-30 วัน หลังจากย้ายกล้า ซึ่งความพิเศษนอกเหนือจากรับประทานได้ในคำเดียวแล้ว สลัดต้นอ่อน Baby Leaf ยังมีลักษณะและสีใบที่สวยแปลกตา

“สภาพต้นมีความเป็นเด็กๆ ทุกใบเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ไซซ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาเป็นไซซ์เล็ก พอดีคำ สามารถใช้มีดตัดเพียงครั้งเดียว ใบพอดีคำ คุณค่าทางอาหารครบ เพราะอยู่จนถึงอายุการเก็บเกี่ยว”

คุณชุมเจษฎ์ กล่าวว่า อายุการเก็บเกี่ยวของสลัดต้นอ่อน คือ 25-30 วัน ในขณะที่ผักสลัดทั่วไป อายุการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 45 วัน ช่วยรอบการปลูกเพิ่มขึ้น โอกาสเสี่ยงต่อโรคและแมลงลดลง เนื่องจากเก็บเกี่ยวเร็วก่อนแมลงลงแปลง ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

คุณชุมเจษฎ์ ยกตัวอย่างให้เห็นว่า การเจริญเติบโตของผักสลัดทั่วไปจะเจริญเติบโตแบบใบล่างแตกขึ้นมาก่อน ดังนั้น ผักสลัดทั่วไปใบล่างจะเป็นใบที่แก่ที่สุด ใบบนอ่อนที่สุด เมื่อเก็บเกี่ยวส่งจำหน่าย ใบที่แก่จะถูกคัดทิ้ง ส่วนสลัดต้นอ่อนสามารถจำหน่ายได้ทุกใบ เพราะทุกใบเจริญเติบโตออกมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ใบแก่และใบอ่อนคุณภาพไม่ต่างกัน เมื่ออายุการเก็บเกี่ยวลดลง ทำให้ปัญหาในการบริหารจัดการแปลงผักสลัดง่ายขึ้น การให้น้ำ ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชก็ลดลง

“เราปลูกลงแปลงจริงที่ไร่ฟ้าประทาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขั้นตอนการปลูกง่ายมาก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่นรองก้นหลุม เช่น มูลนกกระทาหรือมูลไก่ จากนั้นปล่อยให้เติบโตตามปกติ ให้ปุ๋ยตลอดระยะการปลูกเพียง 3 ครั้งเท่านั้น สภาพอากาศที่สลัดต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี คือ แดดจัด แต่อุณหภูมิต่ำ”

นอกเหนือจากการปลูกลงแปลงที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ยังมีเกษตรรายย่อยที่สนใจอีกจำนวนหนึ่ง นำเมล็ดพันธุ์สลัดต้นอ่อนไปปลูก เช่น เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

“จากการทดลองปลูกก่อนนำให้เกษตรกรปลูกจริง พบว่า ผลผลิตที่สูญเสียในการปลูกและตัดแต่งลดลง ความเสี่ยงต่อโรคและแมลงแทบไม่มี เนื่องจากสลัดต้นอ่อน มีลำต้นพุ่งเฉียงพ้นจากดินในแปลงปลูก จึงพบความสูญเสียจากฤดูกาล หรือ น้ำฝน น้อยกว่าสลัดใบทั่วไป”

คุณชุมเจษฎ์ บอกด้วยว่า ปัจจัยที่สำคัญของการปลูกพืชเริ่มต้นจากการเพาะกล้า ซึ่งหากกล้าไม้แข็งแรง จะเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ โดยจากการทดสอบวัสดุปลูกหลายชนิด พบว่า พีทมอส เป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสำหรับการเพาะกล้ามากที่สุด จึงนำเข้าพีทมอสจากต่างประเทศ เพื่อช่วยลดอัตราการตายของต้นกล้าลง

สำหรับ พีทมอส เป็นวัสดุปลูกที่มีความหยาบสูง (ความยาวเส้นใย 5-40 มิลลิเมตร) เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกเดี่ยว หรือ ใช้ผสมกับวัสดุอื่นๆ อาทิ ขุยมะพร้าว แกลบดำ ดิน เปลือกไม้หนัก ดินขุยไผ่ เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ หรือวัสดุปลูกอื่นๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น

คุณสมบัติของพีทมอส มีความสามารถในการระบายน้ำสูง จึงลดปัญหาการขังของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการรากเน่า โคนเน่า ของต้นพืช นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชต่างๆ เช่น พืชผักยืนต้น ได้แก่ พริก มะเขือเทศ แตงกวา ในภาชนะปลูก

คุณชุมเจษฎ์ กล่าวว่า “เอสทีม ซุปเปอร์พีท” พีทมอส ที่นำเข้าโดยบริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นพีทมอสที่นำเข้าจากฟินแลนด์ ผ่านการทดสอบปลูกและวางจำหน่ายมาแล้ว 2 ปี และได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรปลูกผักเพาะกล้า

“ความแตกต่างของพีทมอสกับดินเพาะกล้าทั่วไป คือ พีทมอสมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสำหรับการเพาะกล้าโดยพาะ ปลอดโรค ที่ผ่านมาการเพาะกล้าด้วยดิน อาจมีเชื้อโรคปนมากับดิน ทำให้เปอร์เซนต์การรอดของกล้าไม้น้อยลง ขณะที่พีทมอสอุ้มน้ำ ระบน้ำอากาศได้ดี มีความโปร่ง กล้าทุกต้นจะเติบโตเท่ากันทั้งหมด”

เกษตรกรที่สนใจปลูกสลัดต้นอ่อน หรือ One-Cut Baby Leaf หรือพีทมอส “เอสทีม ซุปเปอร์พีท” สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 6/57-59 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-บางบัวทอง ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-961-7055