มะนาวลอยฟ้า เทคนิคการปลูก 4 เดือนเก็บผลขาย น้ำเยอะ รสชาติดี (คลิป)

มะนาวเป็นไม้ผลตระกูลส้มประเภทหนึ่งที่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย โดยในประเทศไทย แหล่งปลูกมะนาวที่สำคัญๆ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร  เชียงใหม่ และนครปฐม

ปัจจุบัน มะนาวถือได้ว่าเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี มะนาวจะมีราคาแพงกว่าปกติ เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณมะนาวในตลาดน้อยกว่าปกติ

สำหรับมะนาวที่นิยมปลูกมีหลายสายพันธุ์ เช่น มะนาวไข่ มะนาวหนัง มะนาวทราย และมะนาวแป้นซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าพันธุ์อื่นๆ เนื่องจากมีผลใหญ่ค่อนข้างกลม เปลือกบาง และมีน้ำมาก

เลม่อน มี ฟาร์ม  ฟาร์มมะนาวน้ำดีพันธุ์แป้นแม่ลูกดก ซึ่งตั้งอยู่ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นอีกแหล่งผลิตที่มีเทคนิควิธีการปลูกมะนาวที่เรียกได้ว่าไม่หวั่นวิกฤตภัยแล้ง โดยมีหลักการอยู่ที่การใช้น้ำน้อย แต่ได้ผลผลิตมาก

คุณธงชัย ภักดีสวัสดิ์ เจ้าของฟาร์มแห่งนี้ บอกว่า เลือกปลูกพันธุ์แป้นแม่ลูกดก  ซึ่งผสมระหว่าง แม่ไก่ไข่ดก( ดกทั้งปี) กับแป้นเอี่ยมเซ้ง (ลูกใหญ่) ซึ่งนับว่าเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ

จากจุดเริ่มต้น คือ เมื่อปี 2554 เกิดน้ำท่วมใหญ่ ราคากล้วยไม้ ตกต่ำ ก็เลยต้องการหาพืชอื่นที่ได้ผลตอบแทนดี ก็พยายามหาข้อมูล พบว่ามะนาวได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปกติการปลูกมะนาวทั่วไป ในพื้นที 1 ไร่ ปลูกได้ 30-40 ต้น  แต่การปลูกแบบลอยฟ้า ปลูกได้ถึง 800 ต้น และการปลูกในเข่ง ทำให้จำกัดพื้นที่ ทำให้มะนาวได้ปุ๋ยอย่างเต็มที่ และได้ ผลเร็วกว่าปกติ

นอกจากนี้ คุณสมบัติของเข่ง มันมีรูรอบ  ส่วนผสมของดิน มีมูลสัตว์ ปุ๋ยคอก มะพร้าวสับทำให้ดินโปร่ง  พอยกลอยฟ้า ทำให้อากาศถ่ายเทได้ทุกทาง

ขอบคุณเนื้อหา และคลิปจากรายการ Weekend Farm โดย มติชนทีวี

 

%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7

%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a3

%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9e