เกษตรกรชาวนาข้าวและเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ส่งออกญี่ปุ่น สัปดาห์ละ 100 ตัน

คุณจิระวัฒน์ ภักดี ประธานกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้รวบรวมสมาชิกเกษตรกรชาวนาข้าวและเกษตรกรชาวนากุ้ง ประมาณ 35 คน ทำโครงการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก โดยได้มีการทำสัญญารองรับกับ บริษัท แพน แปซิฟิค ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะลงมือปลูกเอง สร้างความมั่นใจ และมีตลาดรองรับ

“จะมีออเดอร์รับซื้อกล้วยหอมทอง 100 ตัน/สัปดาห์ ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจ เนื่องจากมีตลาดรองรับที่แน่อน ผลผลิตที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะเป็นกล้วยเกรดเอทั้งหมด บริษัทรับซื้อกล้วยหอมทองจากประเทศญี่ปุ่นมีความพึงพอใจ รับไม่จำกัดจำนวน”

สำหรับโครงการปลูกกล้วยหอมทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพเสริม หารายได้ที่ขาดหายไปในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้ โดยสนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง เกษตรกรจำนวน 35 ราย รายละ 2 ไร่ ไร่ละ 400 หน่อ จำนวน 14,000 หน่อ เป็นเงิน 238,000 บาท เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล้วยหอมทองเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลสวย รสชาติดี และตลาดในประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการสูง

ส่งเสริมอาชีพ พืชเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้ข้อมูลว่า สำหรับจังหวัดพัทลุง การปลูกกล้วยยังมีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวม ในปี 2558 มีประมาณ 8,000 ไร่ และในปี 2559 ได้ขยายตัวเติบโตขึ้นประมาณกว่า 10,000 ไร่ การปลูกกล้วย ส่วนใหญ่จะเป็นไร่ผสมผสาน ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยว โดยพืชเชิงเดี่ยวยังมีปริมาณจำนวนน้อย สำหรับกล้วยหอมทอง ดำเนินเป็นเครือข่ายไปยังจังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และเป็นกล้วยเกรดเอคุณภาพตามความต้องการที่กำหนดไว้

สำหรับ กล้วยน้ำว้า ขณะนี้ นอกจากขายผลสด ก็ยังมีส่วนหนึ่งนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ส่วนกล้วยไข่ได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ ส่วนกล้วยหอม ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 17-18 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ เกษตรกรมีการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพกันมาก เพื่อรองรับป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น เรื่องของแหล่งน้ำ เป็นต้น และประการสำคัญคือการกล้าลงทุนในการดำเนินการปลูกกล้วย โดยหลังจากนี้ประมาณ 4 เดือน จะเห็นผลผลิต