อยากเป็นเกษตรกร “ฟาร์มฝัน” จัดให้ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ เพื่อทำเกษตร

ผุดขึ้นมาเป็นโมเดลธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ สำหรับ “ฟาร์มฝัน” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฟาร์มเกษตร์อินทรีย์ พื้นที่ 50 ไร่สถานที่ที่เปิดโอกาสให้คนที่ฝันอยากเป็นเกษตรกรได้มาลองปลูกต้นไม้ ทำไร่ ทำสวน และหากมีผลผลิตก็สามารถนำไปขายได้ เจ้าของไอเดียดังกล่าว คือ คุณสรธรรม เกตตะพันธุ์ หรือคุณสร ชายหนุ่มในวัย 37 ปี อดีตพนักงานและเจ้าของบริษัทไอที ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กรประกันภัยและค้าปลีก

picture3

ให้คนเมืองมาเช่าที่ ทำเกษตรอินทรีย์
4 รูปแบบเลือกจ่าย ตามต้องการ

สำหรับประวัติคุณสร พื้นเพเป็นคนจังหวัดสงขลา จบการศึกษาจากวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งปี 2554 ชวนเพื่อนๆ ในแวดวงไอที เปิดบริษัทเป็นของตัวเอง โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กรประกันภัยและค้าปลีก ผลประกอบการปี 2558 ที่ผ่านมานับสิบล้านบาท

ชายหนุ่ม บอกว่า แม้จะทำงานด้านไอทีมาตลอด แต่ลึกๆ แล้ว มีความฝันอยากจะใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะมองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ฉาบฉวย ฉะนั้นเลยไปลองเรียนรู้วิชาการทำเกษตรสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ปรึกษาเพื่อนที่เป็นเกษตรกร ไปเดินตามงานอีเว้นต์เกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อนำมาประกอบกันพัฒนาเป็นองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แนวใหม่เฉพาะตัว

“ผมกับภรรยาทำงานในแวดวงไอที ทว่าสนใจเรื่องเกษตรมานานแล้ว แต่ไม่เคยศึกษาอย่างจริงจัง จนเมื่อปี 58 เริ่มศึกษาอย่างจริงจัง อยากทำเกษตรผสมผสาน หนที่สุดนำที่ดินของภรรยาที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี 50 ไร่ มาปรับเป็นพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ พยายามปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกปอเทือง ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า บำรุงดินด้วยขี้วัว ฉีดจุลินทรีย์ลงดินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เริ่มเห็นไส้เดือนในพื้นดิน จากที่ไม่เคยมีมาก่อน”

k

ที่ดินของภรรยาคุณสร มีทั้งหมด 300 ไร่ ปลูกมะม่วง อ้อย ข้าวโพด กระทั่งปี 58 คุณสร เริ่มตระหนักถึงความยั่งยืน เพราะลำพังรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรคงจะเสี่ยง เขาเริ่มคิดช่องทางสร้างรายได้ จนเกิดไอเดียเป็นโมเดลธุรกิจฟาร์มแชร์ริ่ง หรือพื้นที่ให้เช่าสำหรับคนอยากทำฟาร์ม และจัดกิจกรรมเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมา

“ผมมีความฝันอยากทำเกษตร ซึ่งคนเมืองที่อาศัยในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ก็คิดคล้ายๆ ผม คือ อยากปลูกต้นไม้ อยากลองปลูกพืชผักผลไม้ แต่ติดปัญหา คือ ไม่มีพื้นที่ ไม่มีความรู้ ไม่มีเวลา ฟาร์มฝันเลยคิดโมเดลนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถเป็นเจ้าของฟาร์มได้ทันที มาเรียนรู้วิธีทำเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอนเป็นการเติมความฝันให้ได้เป็นเกษตรกรจริงๆ หรือบางคนที่วางอนาคตจะไปทำเกษตรกรเต็มตัว ก็ใช้โปรแกรมนี้เป็นการเรียนรู้และฝึกฝนให้พร้อมเสียก่อน”

picture1-800x447

“ฟาร์มฝัน” นับเป็นการเติมเต็มความฝันให้คนที่อยากเป็นเกษตรกร หรือบางคนที่คิดว่าปั้นปลายชีวิตจะเป็นเกษตรกรเต็มตัว คุณสร อธิบายว่า พื้นที่ 50 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ พื้นที่สำหรับปลูกพืช ทั้งพืชทำเงินระยะสั้น และระยะยาว เช่น มะละกอ ฟักทอง ผักสวนครัว ผักสลัด ส่วนที่สอง พื้นที่ให้เช่าสำหรับคนอยากทำฟาร์มโดยรายได้มาจากค่าบริการและค่าเช่า ส่วนที่สาม พื้นที่จัดกิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีที่พัก

นำเทคโนโลยีมาต่อยอด
ดูการเติบโตของพืชที่ปลูกได้ 24 ชั่วโมง

คุณสร เพิ่มเติมว่า รายได้ส่วนแรกมาจากการขายผลผลิต รายได้ส่วนที่สอง มาจากคนที่เช่าพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่ 25 ตารางเมตร โดยผู้เช่าสามารถเลือกพืช ผักที่จะปลูกได้เอง หากมีผลผลิตก็สามารถนำไปขายเอง หรือจะฝากขาย ฝากให้ดูแลด้วยก็ได้ โดยจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าดูแล เริ่มต้น 991 บาท รายได้ส่วนที่สาม มาจากกิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

banner-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99

รูปแบบของคนที่ต้องการเช่าพื้นที่ มี 4 แบบ คือ

  1. Model Free Area ให้อิสระในการบริหารพื้นที่ด้วยตัวเอง ขนาดพื้นที่เริ่มต้น 25 ตารางเมตร
  2. Model Startup 991 บาท / เดือน (ค่าพื้นที่ + ค่าดูแล) พื้นที่ 25 ตารางเมตร ราคานี้ ทางฟาร์มฝันจะเลือกชนิดผักให้ผู้เช่าทำการปลูก โดยจะใส่จุลินทรีย์ ใส่ปุ๋ยให้ 2 ครั้งต่อรอบ รดน้ำให้วันละ 2 ครั้ง ช่วยกำจัดแมลง กำจัดวัชพืช 3ครั้งต่อสัปดาห์ พรวนดินให้สัปดาห์ละ  1 ครั้ง ส่วนผลผลิตผู้เช่าเก็บเกี่ยวเอง
  3. Model Basic ค่าบริการพื้นที่ 991 บาท / เดือน และค่าดูแล 1,200 บาท / เดือน พื้นที่ 100 ตารางเมตร สิ่งที่ผู้เช่าจะได้รับ คือ ผู้เช่าสามารถเลือกปลูกผักได้ตามต้องการ โดยจะใส่จุลินทรีย์ ใส่ปุ๋ยให้ 2 ครั้งต่อรอบ รดน้ำให้วันละ 2 ครั้ง ช่วยกำจัดแมลง กำจัดวัชพืช 3 ครั้งต่อสัปดาห์ พรวนดินให้สัปดาห์ละ  1 ครั้ง ส่วนผลผลิตผู้เช่าจะเก็บเกี่ยวเองหรือจ้างให้เก็บก็ได้
  4. Model Special ค่าบริการเบื้องต้น 2,900 บาท/เดือน (ค่าพื้นที่ + ค่าดูแล) ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และข้อตกลง

 “ฟาร์มฝัน” เปิดให้บริการมาเพียง 1 ปี เจ้าของธุรกิจ บอกว่า มีผู้มาใช้บริการเช่าที่ปลูกผักแล้วกว่า 20 คน ลูกค้ากลุ่ม Model Startup และ Model Basicค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ อายุ 40 ปีขึ้นไป มาดูว่าถ้าต้องไปเป็นเกษตรกรจริงๆ จะทำได้ไหม ชอบปลูกผักจริงหรือเปล่า ใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อทดสอบความพร้อม หากคิดจะมาเช่าที่ปลูกผักเพื่อนำไปขายนั้นไม่คุ้มค่าแน่นอน

s__35340296

ในส่วนของกิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร เจ้าของฟาร์ม บอกว่า มีทั้งลูกค้าองค์กร และทัวร์ต่างชาติเข้าชมพื้นที่ เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตร ลงมือทำเกษตรูอินทรีย์ เรียนรู้พืชออร์แกนิค เมล็ดพันธ์ ต้นกล้า ตามโปรแกรมที่สนใจ ลงมือทำจริง เตรียม ปลูก ราคาเริ่มต้น โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท

ในอนาคต หนุ่มไอทีคนนี้ เตรียมพัฒนาระบบให้ผู้เช่าติดตามความเคลื่อนไหวฟาร์มของตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 24 ชั่วโมง ผ่านกล้องวงจรปิด และขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาระบบ และขายLicense (การอนุญาตให้ใช้สิทธิ) เพื่อให้นักธุรกิจหรือเจ้าของที่ดินที่สนใจ สามารถนำโมเดลนี้ไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้