ถุงห่อทุเรียน ตัวช่วยชั้นดีของชาวสวน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ยกระดับสู่ตลาดพรีเมี่ยม 

ถุงห่อทุเรียน ตัวช่วยชั้นดีของชาวสวน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ยกระดับสู่ตลาดพรีเมี่ยม 
ถุงห่อทุเรียน ตัวช่วยชั้นดีของชาวสวน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ยกระดับสู่ตลาดพรีเมี่ยม 

ถุงห่อทุเรียน ตัวช่วยชั้นดีของชาวสวน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ยกระดับสู่ตลาดพรีเมี่ยม 

ทุเรียน คือ ราชาผลไม้ ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 รองจากยางพารา ปัจจุบันชาวสวนยังพบปัญหาการเข้าทำลายผลไม้ของโรคและแมลงในระยะพัฒนาผล (60-90 วัน) ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรม Magik Growth ถุงห่อทุเรียน เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช และเพิ่มคุณภาพปริมาณผลผลิตของเกษตรกร

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ
ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวบนเวทีเสวนาในหัวข้อ ทุเรียน ราชาผลไม้ ปลูกยังไงให้ปัง ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่พยายามแก้ปัญหาโดยฉีดพ่นสารเคมียาฆ่าแมลง ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาสุขภาพตามมา

สวทช. ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้นำองค์ความรู้เรื่องวัสดุศาสตร์โดยพัฒนาสูตรผสมเม็ดพลาสติก (polymer compound) ร่วมกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวน นำมาผลิตนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน ในชื่อการค้าว่า Magik Growth

โดยทดสอบถุงห่อผลไม้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลวิจัยอย่างเป็นระบบ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน

ทำไมต้องใช้ Magik Growth ถุงห่อทุเรียน

ดร.ณัฐภพ เผยว่า นวัตกรรม Magik Growth ถุงห่อทุเรียน เปรียบเสมือนชุดเกราะป้องกันผลทุเรียนในระยะพัฒนาผล จนถึงเก็บเกี่ยว ป้องกันศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยแป้ง, หนอนเจาะผล (หนอนรัง) ราดำและกระรอกได้อย่างดี ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงลดต้นทุนการผลิต

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผิวทุเรียนสวย มีเปลือกบางลงและมีเนื้อหนาขึ้น ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่ตลาดพรีเมี่ยม เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร โดยนวัตกรรมถุงห่อผลไม้ สามารถประยุกต์ใช้กับทุเรียน มะม่วง ส้มโอ ขนุน จำปาดะ ฯลฯ 

ปัจจุบัน เอ็มเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถุงห่อผลไม้ Magik Growth ให้แก่บริษัทเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมจำหน่ายสินค้าในช่วงปลายปีนี้ และในปี 2565 ได้วางแผนขยายการทดสอบถุงห่อผลไม้ Magik Growth ในแหล่งผลิตทุเรียนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร และพื้นที่ชายแดนใต้

 

ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล
ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล

ผลการใช้ Magik Growth ถุงห่อทุเรียน

ด้าน ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในระยะแรก ทีมวิจัย สจล. ได้นำถุงห่อ Magik Growth จำนวน 4 สี (น้ำเงิน ขาว ดำ และแดง) มาทดสอบห่อทุเรียน ในสวนทุเรียนของเกษตรกร อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับทุเรียนที่ไม่ได้ห่อ

ผลวิจัย พบว่า ทุเรียนสดที่ไม่ห่อผล มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.56 กิโลกรัม เปลือกหนา 1.36 เซนติเมตร และน้ำหนักในพูทุเรียน 290 กรัม ขณะที่ทุเรียนที่ห่อถุง Magik Growth สีแดง มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถเพิ่มขนาดผลทุเรียนเฉลี่ย 4.05 กิโลกรัม เปลือกหนาแค่ 1.01 เซนติเมตร และมีปริมาณเนื้อของทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึง 379 กรัม

ผศ.ดร.ลำแพน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีความหนาของเปลือกบางลง 30% ทำให้ได้น้ำหนักรวมผลทุเรียน เพิ่มขึ้น 10% มีความแน่นของเนื้อมากขึ้น และมีสีเนื้อเหลืองขึ้น เมื่อนำมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ผลทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีการสุกช้ากว่าผลที่ไม่ได้ห่อประมาณ 2 วัน

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจนวัตกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ ทีมวิจัยสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4464, 4727 และ 096-819-6484