เปิดวิธี ปักชำต้นฟ้าทะลายโจร เสริมความแข็งแรงของกิ่งพันธุ์ ก่อนนำปลูกลงดิน

เปิดวิธี ปักชำต้นฟ้าทะลายโจร เสริมความแข็งแรงของกิ่งพันธุ์ ก่อนนำปลูกลงดิน

สมุนไพรอย่าง ฟ้าทะลายโจร ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนแต่ละบ้านต่างหาเมล็ดหรือต้นพันธุ์มาปลูกกันให้ทั่ว แต่ใช่ว่าได้เมล็ดมาปลูกแล้วต้นจะโตมาแข็งแรง หรือมีต้นพันธุ์แล้ว ถ้าดูแลไม่ดีก็ไม่ออกดอกผลหรือตายได้

เพจ สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จึงได้แนะนำเกี่ยวกับ การปักชำฟ้าทะลายโจร ไว้ดังนี้

1. ให้ใช้ต้นฟ้าทะลายโจรที่โตเต็มที่ จากนั้นตัดกิ่งให้เป็นท่อน โดยมี 1-2 ข้อ

2. จากนั้นนำไปปักลงในวัสดุปักชำ

3. รดน้ำให้ชุ่ม ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุง แขวนไว้ในที่ร่ม ที่มีแดดรำไร

4. ทิ้งไว้ 10 วัน จนรากงอก แล้วจึงค่อยนำไปปลูกลงดิน