ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ วัย 29 ปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริม ดูแลง่าย ลงทุนน้อย ได้เงินแสน/ปี

คุณกัญญา สุภาพ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เกษตรกรปลูกขมิ้น กล่าวว่า ตนได้ปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากทำสวนยางพาราที่เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกขมิ้นจำนวนมาก ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ลาดชันแนวเชิงเขา ไม่อุ้มน้ำ ทำให้ขมิ้นมีคุณภาพ ซึ่งตนเองเริ่มปลูกขมิ้นมาตั้งแต่ ปี 2556 และในปีนี้ใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่

คุณกัญญา กล่าวอีกว่า การปลูกขมิ้น ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ดูแลง่าย ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ค่อนข้างดี ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ใช้เวลาปลูก 6 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้ โดยวิธีปลูก เพียงขุดหลุมขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร ระยะห่าง 1 ฟุต จากนั้นนำเหง้าขมิ้นที่แก่จัดลงปลูก และเมื่อปลูกได้ประมาณ 1 เดือน ให้ดายหญ้า ใส่ปุ๋ยบำรุง ขมิ้นจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อขมิ้นอายุได้ 4 เดือน  ให้ดายหญ้า และใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง จนอายุครบ 6 เดือน สามารถขุดขมิ้นไปขายได้ ซึ่งพื้นที่ 1 ไร่ สามารถขายขมิ้นได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท ในขณะที่ลงทุนไร่ละไม่เกิน 7,000 บาท โดยจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของขมิ้น แต่ในบางปีราคาขมิ้นจะสูง กิโลกรัมละ 25-30 บาท ในปีที่ผ่านมา ตนมีรายได้เสริมจากการขายขมิ้น กว่า 100,000 บาท และในปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากการขายขมิ้นไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท  เนื่องจากขมิ้นเป็นสินค้าที่ตลาดยังมีความต้องการสูงมาก

2

ทางด้าน คุณไพรวัลย์ ชูใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขมิ้นเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของอำเภอป่าพะยอม ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอมมีเกษตรกรปลูกขมิ้นประมาณ 380 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 150 ไร่ โดยในปีที่ผ่านมามีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 600 ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอป่าพะยอม กว่า 30 ล้านบาท

3 4

อย่างไรก็ตาม สำหรับ คุณกัญญา สุภาพ นั้น นับว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความขยัน และมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกขมิ้น ได้รวมตัวเพื่อแปรรูปผลผลิต เช่น แปรรูปเป็นขมิ้นผง หรือแปรรูปในรูปแบบของแคปซูล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น

 

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์