เจ้าของอู่ซ่อมชาวสะเดา เปลี่ยนที่ 5 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้-ชีวิตมั่นคง

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ หันมาช่องทางการทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยเฉพาะการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงและความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนจริง อย่างนายกนกพล สายกี้เส้ง อายุ 54 ปี หรือช่างบน เจ้าของอู่ช่างซ่อมรถยนต์ ชาว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักคือการซ่อมรถยนต์   มีรายได้เพิ่มขึ้นจากสวนเกษตรผสมผสานเดือนละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพืชผลทางการเกษตรที่แตกหน่อออกผลและการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องทุกวันตลอดทั้งปี

201611251048551-20041020085619

201611251048553-20041020085619

นายกนกพลกล่าวว่า เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานย่างเข้าสู่ปีที่ 5 ได้แบ่งที่ดิน 5 ไร่  ตามหลักปรัชญาเกษตรพอเพียงของในหลวง ร.9  ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด กว้าง 36×70 เมตร เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาอีสก  และใช้เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผักในช่วงหน้าแล้ง  บ่อเลี้ยงกบ 3 บ่อ จำนวนกบที่เลี้ยง 3,000 ตัว คอกเลี้ยงหมู10 ตัว  ส่วนที่ดินที่เหลือทุกตารางนิ้วปลูกพืชผักและผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ผักหวาน ชะอม มะเขือ พริกไทย หน่อไม้ กล้วย มะละกอ ขนุน กระท้อน และพืชที่เป็นไม้ประดับสำหรับใช้ในงานพิธีอีกด้วย  ทำให้เก็บผลผลิตขายได้ตลอดต่อเนื่องทุกวันสร้างรายได้ทั้งรายวันรายเดือนและรายปีอย่างต่ำเดือนละ 2 หมื่นบาท

 

ที่มา มติชนออนไลน์