13 ความสำคัญของมะพร้าว พืชแห่งชีวิต (Tree for life) ที่ต้องทราบกัน

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี หรือเป็นพืชบรรพบุรุษที่เป็นมรดกทั้งต้นมะพร้าวและพื้นที่ที่ส่งต่อรุ่นลูก รุ่นหลาน นอกจากนั้นมะพร้าวยังได้รับการขนานนามว่า เป็นพืชแห่งชีวิต (Tree for life) เป็นพืชสารพัดประโยชน์จากทุกส่วนของต้น เป็นที่มาของปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย มาตั้งแต่โบราณกาล ประโยชน์ของมะพร้าวจากส่วนต่างๆ มีดังนี้

%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

 1. 1. รากมะพร้าว ลักษณะเป็นเส้นยาว เหนียว ใช้สานเป็นตะกร้าและสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป
 2. 2. ลำต้น ต้นที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะโค่นนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ พาน จาน ช้อน ทัพพี
 3. ใบมะพร้าว นำมาจักสานทำกระเช้า ชะลอม ห่อขนม
 4. ก้านใบหรือทางมะพร้าว นำมาใช้ทำไม้กวาด กระจาด
 5. ยอดอ่อนหรือหัวใจมะพร้าว นำมาทำเป็นอาหาร
 6. ช่อดอกหรือจั่นมะพร้าว เป็นที่หมายปองของผึ้งและแมลงต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารตลอดปีที่ดี ที่จะเป็นน้ำผึ้ง ทำให้มีการติดผลมะพร้าวเพิ่มขึ้น และน้ำตาลจากช่อดอกจะนำไปผลิตเป็นน้ำตาลสด น้ำตาลปึก น้ำตาลมะพร้าว
 7. เปลือกหรือกาบมะพร้าวสด ใช้เป็นวัสดุปลูกหรือแท่งปลูกกล้วยไม้ สำหรับกาบมะพร้าวแห้งมีความแข็งแรง คงทน ยืดหยุ่นมีสปริง นำมาใช้ทำเชือก พรม กระสอบ
 8. 8. ใยมะพร้าว จะนำมาตีเป็นเส้นใยใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 9. 9. ขุยมะพร้าว ใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะชำในการเกษตร
 10. กะลามะพร้าว นำไปทำถ่านกัมมันต์ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องดนตรี ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง
 11. เนื้อมะพร้าว นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กะทิ ผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าว ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว กากมะพร้าวที่เหลือจากคั้นเอาน้ำกะทิออกทำเป็นอาหารสัตว์
 12. น้ำมะพร้าว นำมาทำเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง และมีส่วนช่วยลดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ ในต่างประเทศนิยมดื่มหลังจากออกกำลังกาย แทนเครื่องดื่มเกลือแร่ นอกจากนั้น น้ำมะพร้าวยังนำมาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าว
 13. จาวมะพร้าว นำมาใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้

 

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มศักยภาพ การปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ทดแทนสวนเก่า กรมส่งเสริมการเกษตร

 ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์