ล้ำเลิศ! ชาวนายโสธรแปลงเครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวข้าว ลดต้นทุนไม่ต้องจ้างรถเกี่ยวแพงๆ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่แปลงนาบ้านโคกโก่ย หมู่ 9 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.เพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวข้าวโดยเครื่องตัดหญ้าดัดแปลง โดยมีนายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายนวนิตย์ พลเคน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและเกษตรกรตำบลกู่จาน กว่า 100 คนเข้าร่วม
นายนวนิตย์ กล่าวว่าจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 1,422,846 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 627,183 ตัน รายได้หลักของเกษตรกรจึงมากจากการทำนา ในสภาวะปัจจุบันที่ผลผลิตข้าวมีมากเกินไป ต้นทุนการผลิสูงเกษตรกรจำหน่ายข้าวในราคาต่ำ ทำให้เกิดการขาดทุนไม่คุ้มค่าโดยจังหวัดยโสธรมีต้นทุนการปลิตข้าวอยู่ระหว่าง 3,650-3,950 บาทต่อไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตนี้เป็นค่าเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 600-700 บาทต่อไร่ ดังนั้นการที่จะทำให้ชาวนามีต้นทุนการผลิตต่ำลง จึงต้องมีการประยุกต์และหานวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยชาวนา
 201611181529054-20160902155937
นายนวนิตย์ กล่าวต่อว่า ทางจังหวัดยโสธธรได้ทราบว่าเกษตรกรสามารถดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ มาเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวได้และมีต้นทุนต่ำเพียง 340 บาท ดังนั้นหากเราสามารถรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวตกรรมนี้แก่ชาวนา จะทำให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ถึงไร่ละ 300-400 บาท
ด้าน น.ส.เพ็ญศรี กล่าวว่ายโสธรเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ ในแต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 627,183 ตัน มูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท  และผลิตข้าวที่มีราคาสูงที่สุดของจังหวัดยโสธนคืแลอข้าวอินทรีย์ ดังนั้นทางจังหวัดจึงส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การใช้สารเคมี หันมาเพราะปลูกแบบอินทรีย์ ตามวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมื่องแห่งวิถีอีสาน มีเป้าหมาย 100,000 ไร่ ในปี 2561
ขณะที่ นายเนาว์ พันธ์เดช อายุ 56 ปี เจ้าของแปลงนา กล่าวว่าตนได้เห็นการดัดแปลงเครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวข้าวจากโซเชียลมีเดีย จึงมาจ้างช่างดัดแปลงในราคาประมาณ300-500 บาท พอนำมาใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนาตนเองก็รู้สึกว่าสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงินในการจ้างรถเกี่ยวข้าวในราคาที่แพงๆเนื่องจากตนสามารถใช้เครื่องดังกล่าวเกี่ยวข้าวได้ประมาณ 2 ไรต่อวัน
นอกจากนี้ นายสงค์ กลมเกลียว อายุ 72 ปี อาชีพทำนา หมู่ 9 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร กล่าวว่าวันนี้มาดูการสาธิตใช้เครื่องดัดหญ้าดัดแปลงมาเกี่ยวข้าว แล้วทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก ลดต้นทุน และเมล็ดข้าวก็อยู่เต็มไม่ร่วงเสียหาย ตนจะให้ช่างที่อยู่ในหมู่บ้านได้สร้างอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการเกี่ยวข้าวและตัดหญ้า