ปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ปลูกลงดิน และปลูกในกระถาง แบบไหนดีกว่ากัน?

มีหลายคนสงสัยว่า การปลูกมะนาวลงดิน ปลูกในบ่อซีเมนต์ และปลูกในกระถาง มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร
ผู้สื่อข่าวเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้สอบถามไปยัง คุณประเวศ แสงเพชร อดีตข้าราชการกรมวิชาการเกษตร และที่ปรึกษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เครือบริษัทมติชน
คุณประเวศ ได้ตอบข้อสงสัยมาดังนี้
การปลูกมะนาว แต่ละวีธีมีประโยชน์แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ปลูก เช่น
1.ถ้าปลูกลงดิน ข้อดีก็คือ ทำง่าย ประหยัดค่าลงทุน ต้นมะนาวเจริญเติบโตดี เพราะระบบรากเจริญเติบโตได้อย่างเสรี ทำให้ต้นมะนาวสมบูรณ์แข็งแรงและมีอายุยืนยาวกว่าวิธีการปลูกในบ่อซีเมนต์ แต่ข้อจำกัด คือ การควบคุมการให้น้ำ ทำได้ยากกว่า ปลูกในวงบ่อซีเมนต์

ปลูกมะนาวลงดิน ภาพโดย นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

2. การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์มีวัตถุประสงค์ หลัก คือ สะดวกในการควบคุมน้ำ เพื่อ บังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล ให้เก็บผลผลิตได้ในเดือนเมษายน ซึ่งในช่วงดังกล่าวมะนาวจะมีราคาแพง อีกทั้งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากความต้องการมะนาวมีมากกว่าปกติ

 
สำหรับเทคนิคการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู ทำได้เมื่อมะนาวมีอายุครบ 2 ปี โดยตัดแต่งทรงพุ่มและบำรุงต้นให้สมบูรณ์ จากนั้นอีก 90 วัน ให้ลดการให้น้ำจนใบม้วนกรอบ ดูเหมือนใกล้ตายแล้ว จึงใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 พร้อมรดน้ำตาม ใช้เวลา เพียง 1-2 สัปดาห์ มะนาวจะออกดอกสะพรั่ง โดยเฉพาะ พันธุ์พิจิตร1 ทำได้ง่าย
จากนั้นดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชที่มีหลากชนิด ถ้าปลูกน้อยต้น การดูแลป้องกันกำจัดแมลงให้ใช้ยาฉุน 1 จับ แช่ในน้ำสะอาด 1 ลิตร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำไปคั้นหรือกรองเป็นน้ำสีชา เติมเหล้าขาว 1 ฝา ใส่กระบอกฉีดพ่น ฉีดเมื่อเริ่มผลิใบตั้งแต่วันแรกจนใบมีอายุ ครบ 7 วัน บำรุงต้นและบำรุงผลด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้ปุ๋ย 3 ช้อนโต๊ะ เดือนละ 2 ครั้ง ก็พอ

rrrrr

ปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ภาพโดย นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

3. การปลูกในกระถาง ข้อดีคือ เคลื่อนย้ายได้ง่าย แต่ข้อเสีย คือ ต้องรดน้ำทุกวัน เนื่องจากวัสดุปลูกที่มีจำกัดกว่าการปลูกลงดิน หรือในบ่อวงซีเมนต์
คำแนะนำเพิ่มเติม “สำหรับมะนาวพันธุ์ พิจิตร1 คือ จะทนโรคแคงเกอร์ ออกผล ขยายพันธุ์ได้ง่าย โดยเฉพาะวิธีตอนกิ่ง แต่ข้อด้อย คือ เป็นพันธุ์ที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ ครบ 6 เดือน หลังออกดอก หากเก็บเกี่ยวก่อน 6 เดือน เปลือกจะหนา น้ำจะน้อยและดูเหมือนมีเมล็ดมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่นที่เก็บเกี่ยวได้ภายใน 4 เดือน”

ttt

ปลูกมะนาวในกระถางพันธุ์พิจิตร 1 ภาพโดย นายประเวศ แสงเพชร